Der er fortsat brug for et dedikeret fiskeriministerium

12. juni 2019

Danmarks Fiskeriforening har været godt tilfredse med, at der for næsten 2 år siden skete en opprioritering på fiskeriområdet, idet fiskeri blev flyttet fra Miljø- og Landbrugsministeriet til Udenrigsministeriet. Samtidig blev der udnævnt en minister med ansvar for fiskeri samt nordiske anliggender og ligestilling

- I lyset af hvor meget internationalt arbejde, som der er på fiskeriområdet, så har det faktisk givet mening, at fiskeriområdet hører under Udenrigsministeriet, påpeger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Brexit har som bekendt fyldt godt på fiskeriområdet de seneste år, men generelt er det til fordel for dansk fiskeri, at EU-arbejdet ligger i et ministerium, som er internationalt orienteret.

- I den danske fiskerisektor håber vi derfor, at fiskeriet kan få lov at blive i Udenrigsministeriet, når nu Socialdemokratiets leder Mette Frederiksen skal danne sin nye regering, siger Svend-Erik Andersen.

Man kan i fiskeriet også godt se andre placeringer – blot at det sikrer et dedikeret fiskeriministerium. Der er i fiskeriet stor bekymring for, at man allerede nu har glemt, at en væsentlig årsag til, at fiskeriområdet for 2 år siden havde brug for en ”ny start” var, at fiskeriområdet over flere år var blevet udsultet og splittet i mindre enheder som lillebror i først Fødevareministeriet og siden Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Minister med tid og mod på fiskeriområdet

Folketingsvalget viste, at der i befolkningen er stor fokus på miljø og klima, og det glæder Danmarks Fiskeriforening, idet fiskere om nogen er afhængige af et sundt havmiljø.

- Vi ser frem til at skulle arbejde sammen med den nye regering og det nye folketing. Vi kan i fiskeriet lide at høre, at der fra flere sider er fokus på havmiljøet, bl.a. fordi vi i fiskeriet oplever, at fiskene søger længere og længere væk fra kysterne, siger Svend-Erik Andersen. 

Når det er sagt, så er det naturligvis ikke mindst den kommende fiskeriminister, som fiskeriet ser frem til at samarbejde med

- Uanset hvem der bliver ansvarlig for fiskeriområdet, så har vi en tradition for dialog og samarbejde på fiskeriområdet – og det er klart, at vi i erhvervet håber på en minister med tid og mod på fiskeri, for det er ikke altid et nemt område at arbejde med, siger Svend-Erik Andersen med et glimt i øjet.

 

Yderligere information

Svend-Erik Andersen, formand i Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 2117 7080

Kenn Skau Fischer, underdirektør i Danmarks Fiskeriforening tlf. nr. 5119 9537

 

FAKTA

  • Fiskeriområdet blev overflyttet fra Miljø-og Fødevareministeriet til Udenrigsministeriet i august 2017
  • Formelt hed det, at det var pga Brexit og for at give ”fiskeriområdet en frisk start” – oven på politisk højvande og kritik fra Rigsrevisionen
  • Samtidig blev der genetableret en egentlig selvstændig fiskeristyrelse under Udenrigsministeriet. Styrelsen har ansvaret for at gennemføre regeringens fiskeripolitik og implementere EU’s fælles fiskeripolitik i Danmark
  • Danmarks Fiskeriforening er en af EU’s største fiskeriforeninger og repræsenterer alle størrelser af fartøjer og former for fiskeri i Danmark, særligt det demersale fiskeri, skaldyrsfiskeriet og industrifiskeriet
  • Danmarks Fiskeriforening har 700 fartøjer som medlemmer, heraf er de 550 mindre fartøjer under 17. meter