Danske fiskere kræver handling af miljøministeriet

15. juli 2019

Maersk Oil, som nu er ejet af franske Total, har i årevis udledt det giftige kemikalie Scavtreat 7103 i Nordsøen. I alt er der ifølge DR udledt ikke mindre end 80.000 tons siden 2005 – og dét bekymrer fiskerne, som om nogen er afhængige af et sundt havmiljø.

- Vi oplever i øjeblikket, at alle de vigtige fiskebestande er stærkt pressede i den sydlige del af Nordsøen. Det kan skyldes mange forhold, bl.a. klimaforandringer, men det kan ikke være fremmende for havmiljøet at pumpe giftstoffer ud i hovedet af fiskene, siger Jesper Juul Larsen, der er formand for Sydvestjysk Fiskeriforening.

Der er brug for handling, og han opfordrer derfor miljøminister Lea Wermelin til at tage affære over for forurenerne ud fra princippet: Forureneren betaler.

Samtidig bør ministeren inddrage såvel miljøeksperterne ved Aarhus Universitet som biologerne på Danmarks Tekniske Universitet i tilbundsgående undersøgelser af olieudvindingens indflydelse på fiskebestandene.

Danske fiskere har i mange år været opmærksomme på den store brug af kemikalier ved udvindingen af olie fra den danske del af Nordsøen. Men de er blevet fortalt, at alle tilladelser har været i orden, og at olieudvindingen ikke har været skadelig for havmiljøet.

- Når det så nu kommer frem, at Maersk Oil har udledt 80.000 tons giftstoffer, og at det ingen konsekvenser får, for hverken for Total eller for leverandøren af kemikalierne må vi spørge, om de danske miljømyndigheder har styr på, hvad der foregår i Nordsøen, siger Jesper Juul Larsen og tilføjer:

- Det kan undre, at Maersk Oil havde problemer med kemikaliet Scavtreat 7103 indtil en bestemt dato i 2005, men at efter denne dato virkede kemikaliet perfekt, og at Maersk Oil ikke i den anledning spurgte eller fik at vide, at der var ændret ved sammensætningen. Sådan kender vi ikke A.P.Møller – Mærsk og Maersk Oil fra de mange år i Esbjerg. 

Yderligere kommentarer: Jesper Juul Larsen tlf.: 40 18 56 19

Danske fiskere var de første miljøaktivister

Vi fik stoppet Grindstedværkets dumpninger af kemikalier med skibet ”Gindal”

Vi fik stoppet havafbrændingerne af kemikalier med afbrændingsskibene ”Vulcanus I” og ”Vulcanus II”

Vi hankede op i sagerne om Cheminova i Harboøre og Junckers Savværk i Køge