Danske fiskere glæder sig over den positive udvikling for vigtige fiskebestande

11. november 2022

Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) har meddelt, at de seneste data giver grundlag for en opjustering af anbefalingen til torskekvoten for 2023.. Nu lyder det fra ICES, at kvoten for torsk i Nordsøen og Skagerrak ikke bare kan hæves med 44% fra 2022 til 2023 som biologerne fra ICES anbefalede den 1. juli . På baggrund af de seneste data har ICES den 8. november offentliggjort en revideret rådgivning, hvor man  anbefaler  en stigning på 63%, svarende til en samlet kvote på 26.008 tons torsk.

- Det er bestemt positivt, at der nu kommer større overensstemmelse mellem fiskernes vurdering af bestandsudviklingen og så de officielle vurderinger. Det er til gavn for alle og fremmer det bæredygtige fiskeri, at fiskerimulighederne afspejler de faktiske fangstmuligheder. Nu ser vi frem til, at Norge, Storbritanien og EU, som i disse uger i fællesskab forhandler om at fastsætte kvoterne for en række vigtige bestande, følger den biologiske rådgivning, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Fastsættes kvoten på det niveau, som de uafhængige eksperter i ICES, lægger op til, vil det få stor betydning for de danske fiskere og for fiskerisamfundene langs de danske kyster, lyder det fra Danmarks Fiskeriforening.

- Det vil give et betydeligt rygstød til fiskeriet og sikre en bedre økonomi i fiskeriet. Det er der brug for, for fiskeriet er hårdt presset af de høje brændstofpriser. En større kvote på torsk vil både give mulighed for at lande flere fisk, og så vil det i højere grad forhindre, at torsken bliver en såkaldt stop-art, der tvinger fiskerne til at indstille fiskeriet efter andre arter for at undgå bifangster af torsk. Derfor har det kolossal betydning, at vi får en større kvote, og det vil både kunne mærkes hos fiskerne og i de lokalsamfund, hvor fiskeriet spiller en væsentlig rolle, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Et positivt billede for fiskerimulighederne i Nordsøen og Skagerrak i 2023

I Danmarks Fiskeriforening hæfter man sig ved, at det samlede billede af rådgivningen for Nordsøen og Skagerrak er, at det ser rigtig positivt ud for en lang række vigtige arter i dansk fiskeri. Det gælder foruden torsken eksempelvis for bestande som kuller, mørksej, rødspætte og kulmule, hvor ICES for alle bestande anbefaler, at kvoterne  hæves i overensstemmelse med bestandsudviklingen.

- Samlet set vidner det om, en positiv bestandsudvikling, og at dansk fiskeri kan fortsætte med at levere sunde, klimavenlige og bæredygtige fødevarer til det voksende verdensmarked, siger Svend-Erik Andersen.