Dansk fiskeri vil arbejde videre med ny mærkningsordning

2. november 2020

I dag har regeringen præsenteret den nye mærkningsordning Naturskånsom. Danmarks Fiskeriforening hilser det politiske fokus på bæredygtigt fiskeri velkommen og ser frem til arbejdet med ordningen og udviklingen af et endnu mere bæredygtigt fiskeri. 

Den nye mærkningsordning giver mulighed for at markedsføre fisk, der er fanget kystnært og med skånsomme redskaber. Danmarks Fiskeriforening, hvor hovedparten af de danske kystfiskere er organiseret, ser positivt på den nye ordning. I Danmarks Fiskeriforening ser man positivt på det skærpede fokus på bæredygtighed ligesom man anerkender potentialet i mærkningsordninger.

- Bæredygtighed er et grundvilkår i dansk fiskeri. Vi har derfor arbejdet med bæredygtighed i årevis. I dag er 80% af vores landinger allerede bæredygtighedsmærket med MSC-mærket, så arbejdet med mærkningsordninger er ikke fremmed for os. Derfor ser vi også frem til arbejdet med den nye ordning, og vi håber at kystfiskeriet kan få det bedste ud af det lyder det fra Allan Buch, formand for Danmarks Fiskeriforenings kystnære udvalg. 

 

Der er muligheder for udvikling

I Danmarks Fiskeriforening ærgrer man sig dog over, at mærkningsordningen anlægger en meget snæver definition af bæredygtigt fiskeri, der ikke tegner et præcist billede af fordelene og ulemperne ved bestemte typer af fiskeri. Flere fiskerier og fisk bør være omfattet af ordningen ellers vil der ikke være fisk nok i ordningen. Samtidig gør Danmarks Fiskeriforening det klart, at der er brug for flere tiltag politisk for at fremme et mere bæredygtigt fiskeri.

- I Danmarks Fiskeriforening vil vi gøre alt, hvad vi kan for at fremme et mere bæredygtigt fiskeri. Vi har siden 90’erne reduceret CO2-udledningen med 60%. Det er vi stolte af, men vi vil gerne endnu længere og potentialet er stort. Derfor drømmer vi i fiskeriet om, at mærkningsordningen bliver suppleret med støtteordninger, der kan fremme investeringer i ny grøn teknologi, fortsætter Allan Buch.