Dansk fiskeri: Concitos klimadatabase vildleder forbrugerne om fisks klimapåvirkning

 

 

3. februar 2021

Danmarks Fiskeriforening vil gerne kvittere og takke Concito for deres store arbejde med at sætte fokus på fødevarers klimaaftryk.

Danskernes kostvaner er en vigtig brik i kampen mod klimaforandringer. Derfor bakker Danmarks Fiskeriforening op om en database, der kan give danskerne øget forståelse for, hvordan forskellige fødevarer påvirker klimaet.

Desværre finder Danmarks Fiskeriforening, at Concitos analyse vildleder forbrugerne om fisks klimapåvirkning.

- I Danmarks Fiskeriforening vil vi bidrage til den grønne omstilling, og vi vil gøre vores for, at vi når klimamålene. Derfor velkommer vi også initiativer, der kan bidrage til at sikre, at danskerne spiser mere klimavenligt. Et af grebene til at spise mere klimavenligt er at fisk udgør en større andel af vores kost, og derfor er det meget ærgerligt, at Concitos analyse vurderer fisks påvirkning forkert, siger formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen.

Set med Danmarks Fiskeriforenings øjne er det afgørende, at en sådan database hviler på et solidt fagligt grundlag og nogle gennemskuelige og rimelige antagelser sådan, at forbrugerne får et retvisende billede af de enkelte fødevarers klimaaftryk. Her mener fiskerierhvervet, at den nye klimadatabase fra Concito kommer til kort.

Det er meget problematisk, at Concito sidestiller de fisk, som danske fiskere fanger med de fisk, som bliver opdrættet i hav- og dambrug. Problemet er, at sidstnævnte, altså fisk fra hav- og dambrug, har en langt større klimapåvirkning end den fisk, som fiskerne fanger. Concito skriver selv: ”Det skyldes bl.a. at en øget efterspørgsel på fisk med konsekvenstilgangen reelt vil medføre en større produktion af dambrugsfisk, som generelt har væsentlig større udledning end vildfisk”

Concito lægger til grund for deres beregninger, at en øget efterspørgsel efter vilde fisk vil betyde, at der skal opdrættes flere fisk. Resultatet bliver, at Concitos tal dermed ikke siger noget om, hvor meget en vildtfanget torsk påvirker klimaet, men kun siger noget om, hvor meget opdrættet fisk påvirker klimaet. Svend-Erik Andersen beklager, at Concito har anvendt metoden, og appellerer til, at Concito vil rette metoden, så vi undgår at vildlede forbrugerne:

- Det er en fejl at beregne klimapåvirkningen ud fra opdrættede fisk. Concito opstiller et skrækscenarie, hvor der ikke er fisk i havet, og laver deres beregninger ud fra, at alt fisk er opdrættet. Det er helt uden for skiven, for vi fisker bæredygtigt sådan, at bestandene vokser.  Det vildleder forbrugerne dobbelt op både at antage, at der ikke er fisk i havet, og at vilde fisk påvirker klimaet mere, end det reelt gør, konstaterer Svend-Erik Andersen, og fortsætter:

- Det går helt galt, når man som forbruger ser, at en fiskefrikadelle, ifølge Concito, påvirker klimaet over tre gange så meget som en frikadelle lavet på svin. Hvis forbrugerne følger Concitos database og køber svin i stedet for fisk, så fordobler man reelt klimapåvirkningen af dagens aftensmad, i stedet for at reducere den. Jeg håber, at Concito ændrer opgørelsen for fisk, for det vil jo skade klimaet i sidste ende, hvis forbrugerne tror, at fisk er mindre klimavenligt end kød.

Danmarks Fiskeriforening gør det i øvrigt klart, at hovedprincipperne i EU’s fiskeriforvaltning sikrer, at der i fremtiden kommer flere fisk i havet, og at man derved vil kunne håndtere en øget efterspørgsel. Også på globalt plan.

 

Yderligere information

Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 21 17 70 80

Kenn Skau Fischer, direktør for Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 51 19 95 37