Dansk Fiskeri: CO2 afgift kan lukke store dele af fiskeriet i stedet for at omstille det

8. februar 2022

Selvom dansk fiskeri tegner sig for mindre en 1 procent af Danmarks samlede CO2-udledning, står fiskeriet til at blive en af de store tabere ved indførelse af en CO2-skat. Det fremgår af en ekspertrapport, der blev fremlagt tirsdag. Derfor skal CO2-skatten indføres på en fornuftig måde og i rette tempo af hensyn til fiskerierhvervet, den grønne omstilling og sammenhængskraften i Danmark lyder det fra fiskeriets organisationer.

I dag har regeringens ekspertgruppe fremlagt sit bud på en ensartet CO2-afgift, der vil ramme dansk fiskeri hårdt. Eksperterne påpeger selv, at fiskeriet står til at blive ramt hårdt som en af de brancher, der ”begrænser produktionen mærkbart eller lukker ned, når CO2-skatten indføres.”

Ifølge ekspertrapporten vil gennemsnitsbelastningen for en erhvervsfisker blive til en 4-5 gange tungere CO2-skattebyrde end eksempelvis gartnerier, der er blevet anset som særligt udsatte i forhold en CO2-skat. I fiskeriet vil udspillet få omfattende konsekvenser, idet en tredjedel af fiskeriet vil blive u-lønsomt, hvis udspillet bliver til virkelighed.

- Fiskeriet er under pres, og det her kommer til at skubbe mange danske fiskere ud over kanten. Det er en kæmpe ekstraomkostning, og det kan vi simpelthen ikke håndtere. Det kommer til at få store negative konsekvenser for fiskeriet, for forarbejdningsindustrien og de mange lokalsamfund, hvor fiskeriet spiller en særlig rolle, hvis ikke vi gennemfører den her øvelse i et tempo, hvor fiskeriet kan følge med, lyder det fra Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Ingen alternative brændstoffer

Til trods for at der er store perspektiver i nye bæredygtige brændstoffer, er der stadig lang vej igen før de danske fiskere, kan fylde tanken med bæredygtige brændstoffer. Derfor har de ikke mulighed for at omstille sig, og der er ingen anden mulighed end at betale afgiften. Det betyder, at forretningsgrundlaget forsvinder for mange fiskere, mens den resterende gruppe får markant sværere ved at foretage investeringer i ny grøn teknologi, fordi kapitalgrundlaget udhules af CO2-afgiften.

Et studie fra Århus Universitet udført for Søfartsstyrelsen viser, at selv det billigste alternativ (metanol) vil være meget dyrt. Aktuelle såkaldte skyggepriser for omstilling til metanol er over 2.000 kr. pr. ton CO2. Det betyder at det er 5-10 gange så dyrt at reducere CO2 i fiskeriet, som i resten af samfundet.

- Når man dræner et erhverv for kapital, så er der ikke penge til at investere i grøn omstilling. Og så ender det altså med, at CO2-afgiften afvikler fiskerierhvervet og spænder ben for investeringer i grøn udvikling. Det er stik imod intentionen, siger Fridi Magnusen, bestyrelsesformand i Danmarks Pelagiske Producentorganisation.

- Det er afgørende, at der bliver lyttet til os. For selvom det er en vanskelig øvelse, og vi har meget på spil, er vi klar til et konstruktivt samarbejde om, hvordan CO2-afgiften kan indrettes så fiskeriet kan håndtere den og så den fremmer erhvervets grønne omstilling, siger Svend-Erik Andersen.