Dansk Fiskeri: Blå vej gennem krisen

17. juli 2020

 

Den danske fiskerisektor er vant til bølgegang. Der er gode år i dansk fiskeri. Og der er dårlige år i dansk fiskeri. Og så er der 2020, som er et på alle måder helt anderledes år, hvor coronakrisen har rystet hele verden.

På den baggrund har Danmarks Pelagiske PO og Danmarks Fiskeriforening PO udarbejdet 11 initiativer, der skal hjælpe Danmark og dansk fiskeri til at komme styrket gennem coronakrisen.

Initiativerne peger blandt andet på en revision af regelgrundlaget for fiskeriet med forenkling og gennemsigtighed som rettesnor. Derudover indeholder initiativerne også forslag til, hvordan fiskeriet i fremtiden kan blive endnu grønnere. Sidst men ikke mindst fokuserer initiativerne på, hvordan afsætningsmulighederne for fiskeriprodukter bliver styrket.

- Det er altafgørende for den danske økonomi og for dansk fiskeri, at vi kommer styrket gennem coronakrisen. Det kan vores initiativer hjælpe til med. Og så mener vi, det er vigtigt, at vi tænker i blå bæredygtighed, mens vi samtidig styrker rammevilkårene og afsætningsmulighederne for dansk fiskeri, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening PO.

 - Vi drukner nærmest i EU-forordninger, Fiskerilovgivning og bekendtgørelser. Derfor er det yderst vigtigt for dansk fiskeri, at vi får kigget på regelgrundlaget og renset ud, så vi endelig kan få de forenklinger, som de sidste mange regeringer har talt om. Og så har denne ulykkelige situation med corona givet os mulighed for at styrke vores arbejde med bæredygtighed, når økonomien skal genstartes, siger Fridi Magnusen, formand for Danmarks Pelagiske PO.

De 11 initiativer kan læses her

___________________

Yderligere information

Fridi Magnusen, formand for Danmarks Pelagiske PO, tlf. nr. 2338 1205

Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening PO, tlf.nr. 2117 7080