Dansk fiskeri 2020: Økonomisk stormvejr under opsejling

27. december 2019

Der hænger sorte skyer over dansk fiskeri for 2020! EU's ministre har fastlagt fiskerimuligheder for det kommende år, og med kraftige nedskæringer i kvoterne for torsk og andre vigtige arter indebærer det desværre store økonomiske udfordringer for dansk fiskeri.

- Med de danske fiskekvoter er der udsigt til et økonomisk uvejr for konsumfiskeriet i det kommende år. Dansk fiskeri bliver virkelig hårdt ramt økonomisk med kvotereduktioner særligt for torsk i alle farvande, siger formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen.

 

Fald i bruttoomsætningen i 2020

Forventningen i fiskeriet er, at bruttoomsætningen i dansk fiskeri vil komme under pres i 2020 Livremmen skal for alvor spændes ind. Med store kvotereduktioner på torsk i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og i Østersøen kommer dansk fiskeri til at mangle en bruttoomsætning på en kvart mia. kr. i 2020 i forhold til 2019. Og det er kun for torsk!

- Det bliver særligt et vanskeligt år for fiskerne i Østersøen. Østersøen er især hårdt ramt med store kvotereduktioner på de vigtigste arter, torsk, sild, brisling, laks og rødspætter. Dertil kommer en lukkeperiode for torskefiskeriet i den vestlige Østersø i februar og marts måned, siger Svend-Erik Andersen.

For Nordsøen og Skagerrak havde Danmarks Fiskeriforening ellers arbejdet benhårdt sammen med fiskererhvervet fra Skotland, England, Norge og alle andre berørte lande for at finde en langsigtet løsning på udfordringerne med torsk – en løsning, som også indebærer en mindre reduktion i kvoten for 2020 end foreslået af Kommissionen.

- Desværre har EU-Kommissionen ikke lyttet til de input fra et samlet erhverv i alle lande rundt om Nordsøen, og det er meget skuffende. Nu risikerer vi, at manglende torskekvoter gør, at vi ikke kan udnytte andre kvoter. Kan vi ikke det, bliver faldet i omsætningen i fiskeriet i 2020 desværre endnu større, fortsætter Svend-Erik Andersen.

For industrifiskeriet bliver kvoterne for tobis og sperling fastlagt i det første halvår 2020. Efter de sidste par års unødvendigt lave kvoter er der hårdt brug for et godt industrifiskeri i 2020.

- Tobiskvoterne og brislingekvoten blev kraftigt reduceret i 2019 på trods af, at der var mange fisk derude. Det må ikke ske i 2020. De lave kvoter går hårdt ud over industrifiskerne, havnene og fiskemels- og fiskeoliefabrikker, siger Svend-Erik Andersen.

 

Dansk enegang om kameraovervågning ikke til gavn for dansk fiskeri

Gennem de senere år har der i dansk fiskeri været en optimisme, der har udmøntet sig i nybygninger og moderniseringer af eksisterende fartøjer. Den optimisme har fået et skud for boven med de fiskerimuligheder, de danske fiskere har at se frem til i 2020.

- Dele af den danske fiskerflåde er blevet moderniseret og klar til fremtiden, men der er bekymring for, hvordan det skal gå de kommende år. Det er ikke bare Brexit, som har spøgt længe. Det er også de meget ustabile kvoter, som kører op og ned som en yo-yo i et omfang, som gør det svært for fiskeriet at planlægge. Oven i det kommer så den helt uforståelige danske enegang omkring kameraovervågning af fiskeriet i Kattegat, som man lige har meldt ud. Det er en helt unødvendig mistænkeliggørelse af danske fiskere, som ikke fører noget godt med sig. Det er ikke den måde, man sikrer et fortsat bæredygtigt dansk fiskeri, siger Svend-Erik Andersen.

- Vi har brug for ro og stabilitet. Der er ikke brug for nye forvaltningsmæssige tiltag og eksperimenter omkring dansk fiskeri, understreger Svend-Erik Andersen.

  

Yderligere information:

Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. +45 21 17 70 80

Kenn Skau Fischer, adm. direktør Danmarks Fiskeriforening, tlf.nr. +45 51 19 95 37

Fakta

Faldet i omsætning er udregnet ud fra de fastlagte kvoter ganget med gennemsnitsprisen pr. kilo for de pågældende arter, i henhold til Fiskeristyrelsens opgørelse af auktionspriser. Der er taget højde for den ”normale” kvoteudnyttelse.

For torsk alene er der tale om en reduktion i kvoten på 50 pct. i Nordsøen og Skagerrak, 77 pct. i Kattegat, 60 pct. i den vestlige del af Østersøen og hele 92 pct. for torsk i den østlige del af Østersøen i forhold til indeværende år.

Efter planen skal EU og UK have forhandlet en fremtidig fiskeriaftale på plads senest 1. juli 2020. Indtil udgangen af 2020 kan danske fiskere fortsat fiske i britisk farvand på de vilkår, som vi har i dag.