Danmarks Fiskeriforening kæmper stadig for Brexit-kompensation

18. juni 2021

Med en EU-aftale om kompensation til fiskeriet efter Brexit kunne det se ud som om, at de fiskere, der har mistet deres indtægtsgrundlag fra kvoter i britisk farvand, får en økonomisk genoprejsning. Men desværre kommer pengene fra EU med så mange betingelser, at regeringen får svært ved at levere den kompensation til fiskerne for deres tabte kvoter, som de var stillet i udsigt.

- Aftalen ser ud til at afskære danskernes fiskere fra at blive kompenseret fuldt og helt for deres tab. Vi vil undersøge, om der kan være tale om ekspropriation, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Regeringen har accepteret en EU-aftale til 1,1 mia. kroner, som ikke kan bruges til direkte kompensation til erhvervet på grund af statsstøttereglerne. Dermed kan pengene ende med aldrig at nå ud til de fiskere, som i Brexit-aftalen fik frataget en stor del af deres dyrt købte ret til at fiske.

- Selvfølgelig er vi glade for, at EU i det hele taget sender penge. Vi håber, at det bl.a. vil kunne bruges til en ophugningsordning, så antallet af fiskere kommer til at passe til de mindre kvoter. Men det vil være dybt problematisk, hvis de fiskere, der er hårdest ramt på indtægterne, ikke kan kompenseres direkte. Vi opfordrer regeringen til at vende hver en sten, ligesom vi vil analysere situationen for at finde de bedste mulige løsninger, siger Svend-Erik Andersen.

Danmarks Fiskeriforening vil kæmpe videre for en decideret kompensation for tabte kvoter og går nu i dialog med regeringen og Folketingets partier om at finde en retfærdig løsning.

- Kvoterne er blevet taget fra os og givet til briterne i en studehandel for at få den Brexit-aftale, som faldt på plads juleaften. Kvoterne har vi fiskere købt og betalt. De er fuldstændig afgørende for vores forretning. Sat lidt på spidsen, kan man jo ikke kompensere fiskerne ved at tilbyde et kursus for EU-midler. Pengene skal ud til dem, der har mistet indtægtsgrundlaget. Det handler om at holde hånden under deres forretninger og vigtige arbejdspladser langt fra Bruxelles og København i Danmarks kystbyer, siger Svend-Erik Andersen, der imødeser forhandlingerne mellem Folketingets partier efter sommer.

- Jeg håber, at Folketinget vil stå sammen om fiskeriet, på samme måde, som de har gjort under dele af corona-forløbet. Nu handler det om at redde et erhverv, som er med til at sikre balancen i Danmark, og som er selve livsnerven i mange kystsamfund, siger Svend-Erik Andersen.

 

Yderligere information

Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 21 17 70 80

Kenn Skau Fischer, direktør for Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 51 19 95 37

Så meget taber Brexit-ramte fiskere

Danske fiskere mistede fiskerettigheder for 1,2 mia. kr. på Brexit-aftalen mellem EU og Storbritannien. Det viser beregninger fra Fiskeristyrelsen.

Fiskeri på 20 forskellige kvoter er direkte berørt. Nedenstående er eksempler på kvotetab for torsk og mørksej. 

Torsk: (Samlet tab 227 mio. kr.):  

  • Ca. 40 fartøjer har et tab på mellem 200.000 og 1 mio. 
  • 25 fartøjer har et tab på imellem 1 og 5 mio. 
  • 16 fartøjer har et tab imellem 5 og 10 mio.

Mørksej (Samlet tab: 64 mio. kr.):

  • 40 fartøjer har et tab imellem 100.000 og 500.000. 
  • 30 fartøjer har et tab på over 500.000 kr. 17 af dem imellem 1 og 5,8 mio. 

Det er i stort omfang de samme fartøjer, der har mistet kvoter på mørksej og torsk.

Tabene for sild er 512 mio. kr.

Kilde: Fiskeristyrelsen har beregnet, at danske fiskere samlet har mistet fiskerettigheder for 1,2 milliarder kroner. 

Beregninger på fartøjsniveau er foretaget af Danmarks Fiskeriforening.