Danmarks Fiskeriforening har udpeget ny adm. direktør

5. juli 2019

Danmarks Fiskeriforenings bestyrelse har i dag besluttet, at det bliver vores underdirektør for Kommunikation og Politik, Kenn Skau Fischer, der den 1. november skal tiltræde i jobbet som adm. direktør for Danmarks Fiskeriforening. 

Der sker, når den nuværende adm. direktør Niels Wichmann stopper med udgangen af oktober måned 2019.

Kenn Skau Fischer er 50 år og uddannet cand. polit. Han bor med sin familie på Frederiksberg. Han har arbejdet med fiskeripolitik siden år 2000 og har stor erfaring, ikke mindst med EU’s fælles fiskeripolitik. Han har været i Danmarks Fiskeriforening siden 1. januar 2011. Som underdirektør i Danmarks Fiskeriforening siden 2017 har han dels haft ansvaret for DFPO’s kommunikation, herunder været ansvarshavende redaktør for Fiskeri Tidende, og ansvarlig for DFPOs pressehåndtering. Han har samtidig været ansvarlig for DFPOs arbejde med fiskeripolitiske emner i EU og i forhold til ikke mindst Norge og blandt andet repræsenteret DFPO i flere internationale anliggender.

Valget af Kenn Skau Fischer er sket i samarbejde med rekrutteringsfirmaet Ingvardsen || Partners.