Dårlige udsigter for erhvervsfiskeriet i 2020

1. juli 2019

Det internationale Havforskningsråd, ICES, med bopæl i København har den 28. juni 2019 offentliggjort sin rådgivning om fiskerikvoter for de vigtigste kommercielle bestande i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat mv.

Og rådgivningen afspejler det billede, som fiskeriet har set over det seneste år – selv om enkelte bestande har det godt, så bør der for flere for dansk fiskeri vigtige bestande ske en reduktion i kvoterne.

- Torsk i Nordsøen og Skagerrak er over det sidste år er kommet under pres. Men ICES’ rådgivning afspejler ikke det billede af bestandsudviklingen, som fiskerne oplever. Der er behov for en reduktion i kvoten, men ICES’ rådgivning går for langt. Det vil sætte alt fiskeri omkring Nordsøen under et enormt pres, hvis man blindt følger denne rådgivning, understreger Svend-Erik Andersen.

Der er efterhånden en bred anerkendelse af, at fiskeriets påvirkning af bestandene er begrænset – det er særligt de naturlige forhold, som har betydning for bestandsudviklingen.

- Det ville være nemmere, hvis fiskeriet havde større betydning for bestandsudviklingen, for så kunne vi selv være med til at gøre noget ved udviklingen, men vi arbejder nu en gang med naturen, og den kan vi ikke kontrollere, siger Svend-Erik Andersen.

 

Rådgivningen for torsk er katastrofal

Det er især for den populære spisefisk, torsk, at rådgivningen er katastrofal. ICES anbefaler, at kvoterne i Nordsøen og Skagerrak reduceres med 70 pct.

- Der er ingen tvivl om, at torsk i Nordsøen og Skagerrak over det sidste år er kommet under pres. Men ICES’ rådgivning afspejler ikke det billede af bestandsudviklingen, som fiskerne oplever. Der er behov for en reduktion i kvoten, men ICES’ rådgivning går for langt. Det vil sætte alt fiskeri omkring Nordsøen under et enormt pres, hvis man blindt følger denne rådgivning, understreger Svend-Erik Andersen.

 

Torsk i Kattegat

Det er særligt forslaget om en 0-kvote i Kattegat, som vækker forundring i dansk fiskeri. Hvis denne anbefaling følges, vil det kunne lukke meget fiskeri, fx jomfruhummer-fiskeriet eller fladfisk-fiskeriet, hvor der uundgåeligt er bifangst af torsk.

- Der er ingen tvivl om, at torsk i Kattegat har haft det hårdt med hedebølgen sidste sommer. Men det er uansvarligt, at ICES anbefaler en 0-kvote. Man kan sagtens give en rådgivning, som giver plads til, at man i fællesskab kan gøre en indsats for at beskytte torsk i Kattegat. Vi må håbe, at Kommissionen og myndighederne vil sikre en ansvarlig og bæredygtig fiskeriforvaltning. Vi skal fra fiskeriets side gerne bidrage, siger Svend-Erik Andersen.

 

Yderligere information

Svend-Erik Andersen, formand i Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 2117 7080

Kenn Skau Fischer, underdirektør i Danmarks Fiskeriforening tlf. nr. 5119 9537

 

FAKTA

  • Det Internationale Havforskningsråd (ICES) har den 28. juni 2019 offentliggjort sin rådgivning for fiskeriet i 2020 for vigtige arter for erhvervsfiskeriet i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat mm. Se. ices.dk
  • Rådgivningen udarbejdes efter ønske fra EU og Norge og under hensyntagen til fastlagte forvaltningsplaner mv.
  • På baggrund af rådgivningen mødes EU og Norge i efteråret for at fastlægge fiskerimuligheder for de bestande, hvor der er aftalt fælles forvaltning
  • EU-Kommissionen skal på baggrund af rådgivningen til efteråret fremlægge sit forslag til kvoter for 2020. Forslaget skal vedtages af EU’s ministerråd og det forventes at ske i december måned 2019
  • Danmarks Fiskeriforening er en af EU’s største fiskeriforeninger og repræsenterer alle størrelser af fartøjer og former for fiskeri i Danmark, særligt det demersale fiskeri, skaldyrsfiskeriet og industrifiskeriet
  • Danmarks Fiskeriforening har 700 medlemmer, heraf er de 550 mindre fartøjer under 17. meter