Corona-krisen får fiskerne til indstille jomfruhummerfiskeriet

26. marts 2020

Stop det direkte fiskeri efter jomfruhummer!

Sådan lyder opfordringen fra Danmarks Fiskeriforening til de danske fiskere. Danmarks Fiskeriforening anbefaler på det kraftigste et stop for det direkte fiskeri efter jomfruhummer fra midnat i dag. Altså fra kl. 00.00 27. marts 2020. Det sker som følge af Corona-krisen.

Efterspørgslen på 1. klasses spisefisk og skaldyr som jomfruhummere er desværre reduceret kraftigt. Fryselagrene er ved at være fyldte, og det sætter fiskeriet i en svær situation, hvor det desværre ikke længere giver mening at tage på fiskeri.

 

Store konsekvenser, men nødvendigt

- På grund af corona-krisen er markedet i EU for jomfruhummerne forsvundet til det rene ingenting. Det giver ikke mening med et direkte fiskeri på jomfruhummer, når ingen vil købe dem. Det er ingen let beslutning og vil få store konsekvenser for fiskerne, men det er nødvendigt, hvis vi skal sikre vores fremtidige fiskeri, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Danmarks Fiskeriforening opfordrer derfor meget kraftigt fiskerne til at stoppe det direkte hummerfiskeri nu og i første omgang en uge frem.

 

Udvalg arbejder på sagen

Danmarks Fiskeriforening har samtidig besluttet at nedsætte et jomfruhummerudvalg med Claus Hjørne Pedersen som formand. Claus Hjørne Pedersen er formand for Strandby Fiskeriforening, som er en af de havne, der tydeligt mærker udviklingen på jomfruhummer- markedet.

Derudover skal der udpeges medlemmer repræsenterende jomfruhummerfiskeriet i de lokale fiskeriforeninger. Udvalget får til opgave at samle dækkende oplysninger fra fiskere og forarbejdningsindustri/opkøbere, og komme med forslag til eventuel regulering i fiskeriet efter jomfruhummere.

- Fiskeriet skal stå sammen for at håndtere krisen – og derfor skal udvalget arbejde med alle gode ideer, der sikrer, at der også er et fiskeri og et marked for jomfruhummer efter corona-krisen, siger Claus Hjørne Pedersen.

I den forbindelse er Danmarks Fiskeriforening i kontakt med Miljø- og Fødevareministeriet om mulighederne for at regulere fiskeriet efter jomfruhummer i lyset af corona-krisen.

_____________________________________

 Yderligere information

Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, tlf. nr. 21 17 70 80

Claus Hjørne Pedersen, formand for Strandby Fiskeriforening og Kreds Nord i Danmarks Fiskeriforening, tlf.nr. 40 46 56 53

Ivan Krarup Jensen, underdirektør, Danmarks Fiskeriforening, tlf.nr. 40 80 28 70

Fakta

Den danske fiskerisektor giver et stort bidrag til dansk økonomi – særligt i havneområderne. Når alle aktiviteter sammentælles – fra fisken fanges og landes i havnene, til forarbejdning og eksport til nære og fjerne markeder, hos underleverandører og afledt gennem forbrug i Danmark – understøtter fiskerisektoren målt på det danske Bruttonationalprodukt (BNP) i alt 13,6 mia. kr. og målt på beskæftigelsen 16.100 årsværk (2018 tal).

Efter handling og forarbejdning eksporteres der fisk og fiskeprodukter for mere end 26 mia. kr. Adgangen til råvarer og eksportmarkederne har afgørende betydning for fiskerisektorens store bidrag til den danske økonomi og beskæftigelsen – ikke mindst i de jyske lokalsamfund.

Værdien af de danske fiskeres bruttoomsætning udgjorde i 2019 ca.3,3 mia. kr.

De danske fiskere landede jomfruhummer til en værdi af ca. 300 mio. i 2019

Op mod 90 pct. af de ferske konsumfisk og skaldyr, som danske fiskere lander, afsættes på eksportmarkederne.

Danmarks Fiskeriforening er en af EU’s største fiskeriforeninger og repræsenterer alle størrelser af fartøjer og former for fiskeri i Danmark - særligt det demersale fiskeri, skaldyrsfiskeriet og industrifiskeriet.

Danmarks Fiskeriforening har 700 medlemmer, heraf er de 550 mindre fartøjer under 17 meter.