Bevar den åbne kystfiskerordning

22. oktober 2019

Hvad enten du spørger kystfiskerne Erik Pedersen i Hirtshals eller Thomas Hansen i Hvide Sande, så er de ikke i tvivl. Den åbne kystfiskerordning, også kaldet den tidsbegrænsede ordning, er guld værd.

Her kan de få ekstra fisk, og den styrker og sikrer dansk kystfiskeri. Men desværre står den åbne ordning til at lukke ved årsskiftet, med mindre politikerne griber ind – og det, håber kystfiskerne i Danmarks Fiskeriforening, vil ske.

- Vi ønsker et bredt og stort kystfiskeri i Danmark. Der skal være plads til alle – både bundgarn, garnfartøjer og kysttrawlere. Det er der i den åbne ordning, og derfor bør den bevares. Den sikrer bredden i dansk kystfiskeri, siger Allan Buch, der er formand for Udvalget for Kystnært Fiskeri, Danmarks Fiskeriforening.

Udvalget har lavet et forslag til, hvordan de mener, at fremtidens kystfiskerordning bør se ud, og sendt det til minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen og Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg d. 22. oktober.

Læs anbefalingerne her.

Der findes både en åben og en lukket, også kaldet tidsubegrænset, kystfiskerordning. Den lukkede er for alle fartøjer under 15 meter, samt 15-17 meter med udvalgte redskaber, og så er den permanent. Man binder sig altså i ordningen, og modsat den åbne udløber den ikke ved årsskiftet.

Den åbne kystfiskerordning er derimod tidsbegrænset og løber i tre år ad gangen. Den er altså fleksibel, hvilket er vigtigt i kystfiskeriet, hvor kvoterne svinger, fiskene flytter sig og fiskeriet er omskifteligt. Samtidig er den for alle kystfiskere med fartøjer under 17 meter uanset redskab. Ergo favner den flere kystfiskere end den lukkede, hvilket også ses på tallene. Der er 195 fartøjer i den åbne ordning mod 63 fartøjer i den lukkede. Over årene har det også været den åbne ordning, som har oplevet størst fremgang.

- Den åbne ordning er populær! Hvorfor lukke noget, der fungerer? spørger Allan Buch, der mener, at den lukkede ordning ikke bør stå alene, men skal suppleres af den åbne:

- Kystfiskerordningen skal være for alle kystfiskere og ikke kun målrettet et lille eksklusivt segment. Det er vigtigt at sikre et kystfiskeri af en vis størrelse, så man også kan bevare faciliteter og opbakning i de mindre havne. Der skal der være plads til alle under 17 meter.

 

Yderligere information

Allan Buch, formand for Udvalget for Kystnært Fiskeri, tlf. 20 46 16 01

Ole Lundberg Larsen, underdirektør, Danmarks Fiskeriforening tlf. 21 42 00 40

Fakta

Danmarks Fiskeriforening repræsenterer kystfiskeriet

  • Danmarks Fiskeriforening har 351 medlemmer med fartøjer under 12 meter, og 523 medlemmer med fartøjer under 17 meter
  • Til at varetaget kystfiskernes interesser har Danmarks Fiskeriforening nedsat et Udvalgt for Kystnært Fiskeri, med Allan Buch som formand
  • Ud af de 258 fiskere, der er medlem af kystfiskerordningerne, er 181 også medlemmer hos Danmarks Fiskeriforening
  • Ud af de 63, der deltager i den lukkede ordning, er 36 medlem af Danmarks Fiskeriforening
  • Danmarks Fiskeriforening har 351 medlemmer med fartøjer under 12 meter og 523 medlemmer med fartøjer under 17 meter