Aftale mellem EU og Storbritannien giver vished om fiskeriet i 2022

23. december 2021

Hos Danmarks Fiskeriforening glæder formand Svend-Erik Andersen sig over, at der nu er landet en aftale, så de danske fiskere ved, hvor meget de må fange næste år, så de kan gå i gang med at planlægge et så bæredygtigt fiskeri som muligt.

- Det er glædeligt, at aftalen nu er på plads, så vi ved, hvad vi har at gøre med næste år i Nordsøen. Det er i det hele taget meget positivt, at vi for 2022 kigger ind i et år, hvor vi kender fiskerimulighederne så godt som muligt ved årets start. Sådan bør det være hvert år, siger Svend-Erik Andersen.

Svend-Erik Andersen konstaterer, at de fastsatte kvoter ligger tæt op ad det, som biologerne hos Det Internationale Havforskningsråd, ICES, har foreslået. Der er desuden for visse kvoter sket fradrag for den betaling til Storbritannien, som skal falde i 2022 som følge af Brexit-aftalen.

Netop derfor undrer han sig sammen med mange fiskere over, at man har reduceret kvoten på sperling for dansk fiskeri med hele 58 procent fra 116.555 ton til 49.524 ton.

- Det er en voldsom reduktion, som rammer industrifiskerne på den jyske vestkyst hårdt. Vi har i lyset af den biologiske rådgivning svært ved at genkende, at det skulle være nødvendigt med så voldsom en reduktion, siger Svend-Erik Andersen.

I det hele taget viser de fastsatte kvoter for 2022, at der er behov for mere stabile rammer for arbejdet med fastsættelse af fiskekvoter, så man undgår de meget store udsving i kvoterne fra år til år.

For det er langt fra kun kvoten for sperling, der ændres markant fra 2021 til 2022.

Følger man rådgivningen er det årligt meget store udsving i kvoterne, som fiskerne oplever, både op og ned. Fx hæves kvoten for jomfruhummere i Nordsøen med 27 pct. fra 2021 til 2022, mens kvoterne for kulmule og havtaske i Nordsøen reduceres med henholdsvis 25 og 29 procent.  

- De her meget store udsving i kvoterne fra år til år er hverken til gavn for fiskebestandene eller fiskerne. Det gør det meget svært for fiskerne at foretage en langsigtet planlægning af deres fiskeri. Det er ikke i nogens interesse, at vi hvert år skal have den usikkerhed om fremtiden, som det medfører, siger Svend-Erik Andersen.

- Der er brug for, at biologerne hos ICES får nogle bedre og mere fleksible rammer at rådgive indenfor, så vi kan sikre et fortsat bæredygtigt fiskeri, siger han.