Presse Nyhedsbreve Nyt fra Bruxelles - arkiv Revision af EU’s Fiskerikontrol

Revision af EU’s Fiskerikontrol

Siden maj har Europa-Parlamentets Fiskeriudvalg og Rådet arbejdet med Kommissionens forslag til revision af kontrolforordningen. Det arbejde er ved at være ved vejs ende i Europa-Parlamentet, mens rådet fortsat mangler at nå til enighed om væsentlige dele af forslaget.

Et centralt element i Fiskeriudvalgets betænkning er, at et dansk forslag om en løsning på de nuværende problemer med tolerancereglerne for opgørelse af bifangster i usorterede landinger er vedtaget.

Et samlet dansk fiskerierhverv sætter sin lid til, at også plenaren vil stemme for betænkningen, så forslaget kan bringes videre ind i forhandlingerne. Det er en vigtig sag, som man fra dansk side har forsøgt at få løst i snart ti år.

Problemet er, at det stort set er umuligt for danske fiskere at opgøre bifangsterne korrekt i logbogen, når det drejer sig om store laster af industri- og konsumfisk, som opbevares og landes usorteret. Det er nærmest rent gætværk, hvis man rammer rigtigt. I de tilfælde, hvor Fiskerikontrollen foretager en stikprøvekontrol af fangstsammensætningen, vil det næsten altid føre til et andet resultat og dermed en bøde til fiskeren. Det er ikke rimeligt, og det er det problem, der skal løses.

I forbindelse med denne revision af kontrolforordningen håber vi, at det vil kunne lade sig gøre at ændre tolerancereglerne i en retning, så man kan overholde reglerne.
Vi ved godt, at vi har trukket veksler på mange gode kræfter i Europa-Parlamentet i denne sammenhæng; ikke mindst Søren Gade, som er næstformand i Fiskeriudvalget, men også andre danske parlamentarikerne har været inddraget i arbejdet.

Den opbakning og støtte vil vi gerne kvittere for.

Læs mere

Control regulation