Presse Nyhedsbreve Nyt fra Bruxelles - arkiv Briterne går for vidt - vil lukke Dogger Banke

Briterne går for vidt - vil lukke Dogger Banke

Knap var blækket i Brexit-aftalen blevet tørt, før briterne påtænkte at indføre vidtrækkende foranstaltninger i Nordsøen.

De britiske myndigheder har lagt op til, at man vil lukke hele den britiske del af Dogger Banke for slæbende redskaber (trawl), hvor størstedelen af det danske fiskeri efter tobis finder sted. EU’s rådgivende organ for Nordsøen (NSAC) har ellers arbejdet for, at man ”kun” lukkede en tredjedel af Dogger Banke og samtidig kunne opnå en god miljøtilstand.

Det arbejde er med Storbritanniens udtræden af EU blevet fuldstændig tilsidesat, idet Storbritannien nu er er en selvstændig kyststat, som i princippet kan træffe alle beslutninger selv, blot de er ikke-diskriminerende, og også kommer til at gælde britiske fiskere.

En lukning af hele den britiske del af Dogger Banke er ikke-diskriminerende, men vil i princippet ramme EU's fiskere meget hårdere end de britiske. Værdien af de britiske fangster i området udgør ca. 12 mio. kr. årligt, hvorimod danske fangster udgør ca. 100 mio. kr. årligt. Er det en fair og rimelig måde at indføre ikke-diskriminerende foranstaltninger på? Det er i hvert fald ikke befordrende for samarbejdet.

Lukning af Dogger Banke vil ikke kun gå ud over danske fiskere. Også andre fiskerinationer i EU vil blive hårdt ramt. Derfor er det også noget, som optager sammenslutningen af europæiske producentorganisationer meget (EAPO), som vil gøre sit til, at beslutningen omgøres. Hvis ikke, er det svært at se, hvordan man kan få et frugtbart samarbejde op at stå med briterne.