Presse Nyhedsbreve Nyt fra Bruxelles - arkiv Brexit: Dyr og problematisk fiskeriaftale

Brexit: Dyr og problematisk fiskeriaftale

Juleaften landede Storbritannien og EU en længe ventet aftale om det fremtidige samarbejde. En aftale, som også gælder for fiskeriområdet. Lad det være sagt med det samme. De fleste fiskere – kompensation eller ej – havde hellere været en aftale foruden.

De samlede omkostninger ved aftalen er for store. I omegnen af 200 mio. kr. kommer det til at koste danske fiskere årligt i tabte kvoteandele for at få lov at fiske i britisk farvand, når aftalen er fuldt indfaset om 5½ år.

Det er værdien af Danmarks andel af EU’s samlede betaling for adgangen til britisk farvand, svarende til 25 pct. af værdien af EU’s fangster i britisk farvand.

 

Et kludetæppe

Problemet er ikke kun den høje pris, som EU betaler for fortsat adgang, men det, at betalingen ikke rammer alle EU-lande lige hårdt, og nogle fiskerisegmenter bliver hårdere ramt end andre. Der er tale om et kludetæppe af en fiskeriaftale, som for fremtiden kommer til at volde EU problemer i form af kompensationer, som i mange tilfælde ikke rækker fuldt ud.

Med andre ord: Fiskeriaftalen med Storbritannien kommer til at ramme EU’s fiskeri hårdt – også i Danmark, hvor vi må imødese voldsomme problemer i nogle fiskerier for at få det hele til at hænge sammen.

Når det er sagt, er aftalen indgået, og det danske fiskerierhverv er i fuld gang med at drøfte, hvordan man bedst får anvendt den del af de samlede EU-kompensationsmidler, som Danmark har fået tildelt. Ca. 1,8 milliarder kroner er der afsat til fiskerisektoren, hvoraf nogle er øremærket administrationen af de fremtidige hjælpepakker.

 

Er der intet pænt at sige om aftalen?

Jo, et par elementer er positive set med fiskeriets øjne.

For det første er fiskeriaftalen knyttet op på andre elementer af den samlede aftale. Det betyder, at Storbritannien ikke uden videre kan opsige aftalen, uden at det får konsekvenser i form af sværere adgang til EU-markedet for en række produkter, bl.a. fiskeprodukter. Et forhold, som fiskerierhvervet i EU havde frygtet ikke ville blive en del af aftalen. Indtil sent i forhandlingerne forlød det, at fiskeriafsnittet var blevet afkoblet den samlede aftale. Den frygt viste sig heldigvis at være ubegrundet.

Det andet forhold, og noget som EU-Kommissionen har lagt megen vægt på i præsentationen af fiskeriaftalen er, at aftalen er ikke-diskriminerende. Det skal forstås sådan, at EU ikke kan pålægge briterne særlige krav i EU-farvand, uden at de samme regler skal gælde EU's egne fartøjer. Det samme gælder i britisk farvand. Det skal sikre stabile forhold for alle fiskere, som er afhængig af kunne fiske i EU's og britisk farvand. Her halter det dog allerede, bl.a. ved Dogger Banke, som du kan læse mere om nedenfor.

 

Tak til Europa-Parlamentet

Når alt det er sagt, vil dansk fiskeri gerne rette en tak til de danske medlemmer i Europa-Parlamentet, som har støttet op om fiskerisektoren, når emnet har være på dagsordenen ved høringer og under behandling i udvalg.

Den opbakning vil vi gerne kvittere for.
Det betyder meget for erhvervet, at vi har et godt samarbejde med de danske medlemmer af Europa-Parlamentet.

Udover Brexit er der mange store sager på vej, som kræver opmærksomhed, hvis rammevilkårene ikke skal forværres yderligere.