Presse Fakta-ark om Danmarks Fiskeriforening

Faktaark

Danmarks Fiskeriforening kort fortalt

Danmarks Fiskeriforening er hovedorganisation for de danske fiskere. Vi har 717 fartøjsmedlemmer, 1195 fiskere og 32 lokalforeninger fordelt over hele landet. Både store og små fartøjer er med. Kystfiskere, Industrifiskere, bundgarnsfiskere og jomfruhummerfiskere osv. – foreningen arbejder med alle danske fiskere.

Vi er blandt de allerstørste fiskeriorganisationer i Nordeuropa og deltager aktivt i både dansk fiskeripolitik og i arbejdet med fiskeripolitik i EU.

Vores opgave er at fremme danske fiskeres interesser. Det omfatter alt fra aktiv deltagelse i fiskeripolitikken over rådgivning af fiskere til markedsføring af fisk til forbrugerne.

Danmarks Fiskeriforening PO blev stiftet i maj 2014, da Danmarks Fiskeriforening og Danske Fiskeres Producent Organisation lagde sig sammen. Foreningen har en formand og bestyrelse, som lokalforeningerne via tre kredse indstiller og vælger. Formanden er Svend-Erik Andersen.


Mærkesager

  • Havmiljøet skal være sundt
  • Fiskerimulighederne skal afspejle den faktiske bestandssituation
  • Dansk fiskeri skal være bæredygtighedscertificeret
  • Den fri adgang til farvandene skal opretholdes
  • Styrket erhvervspolitik for danske fiskere
  • Rekruttering til fiskeriet skal øges og generationsskifte sikres
  • Dansk fiskeri skal have et positivt image
  • Fiskerisektoren skal tale med én stemme

Nøgletal

Fiskeriet og dets afledte effekter bidrager til det samlede bruttonationalprodukt med 12,5 mia. kr. og til den samlede beskæftigelse med 16.000 årsværk.

Danmarks Fiskeriforenings medlemmer stod i 2017 for mere end 60 % af brutto-omsætningen i dansk fiskeri. Bruttoomsætningen var på 2.161 mio. kr..

Fartøjerne i dansk fiskeri kan inddeles i tre hovedgrupper: garn-, not- og trawlfartøjer.

Gennemsnitsalderen på erhvervsfiskerne er 50,93 år.

I 2017 var mere end 90 procent af danske fiskeres landinger MSC-certificerede. MSC er den international standard for bæredygtighed.