Om os Vi samarbejder Dansk politik

Dansk politik

Vi samarbejder med forskellige ministerier og styrelser, og giver politikerne vores synspunkter

Miljø- og Fødevareministeriet

Vi bidrager til en række udvalg under Miljø- og Fødevareministeriet og Fiskeristyrelsen

 

§5-udvalget – EU-fiskeriudvalget

Alfred Fisker Hansen
Claus Hjørne Pedersen
Allan Buch
Jan Hansen
Thomas Rahbek Sloth
Svend-Erik Andersen
Suppleanter: Ole Lundberg Larsen

Der indkaldes repræsentanter efter behov 

Sekretær.: Kenn Skau Fischer/ Thomas Wenzel Kruse

 

§6-udvalget – Erhvervsfiskeriudvalget

Svend-Erik Andersen
Ole Lundberg Larsen
Suppleanter: Allan Buch og Jans Hansen

 Sekretær: Ole Lundberg Larsen

 
§7-udvalget – Udvalget for Rekreativt fiskeri, ferskvandsfiskeri og fiskepleje

Allan Buch
Thomas Rahbek Sloth

Sekretær: Henrik S. Lund

 

Rådgivende Fødevareudvalg

Ivan Krarup Jensen

 

Overvågningsudvalget for EHFF/EHFAF

Ole Lundberg Larsen

Suppleant: Camilla Saager Steensig

  

Nævnet til behandling af sager vedr. fritidsfiskeres overgang til bierhvervsfiskeri §19-udvalget

Kim Kær Hansen
Claus H. Pedersen         

 

Muslingeudvalget

Jan Hansen
Ole Lundberg Larsen

Suppleant: Allan Buch

 

Fiskeafgiftsfonden

Svend-Erik Andersen
Allan Buch 

Administrator: Ivan Krarup Jensen/Kenn Skau Fischer

 

Danske Fiskeres Kulturelle Fond

Kim Kær Hansen
Ivan Krarup Jensen

 

Kronpris Frederiks Fond

John Jakobsen
Ole Lundberg Larsen
Thomas Thomsen

 

Erhvervsministeriet

Vi bidrager til en række udvalg under Søfartsstyrelsen i Erhvervsministeriet

 

Fiskeskibsudvalget/Skibstilsynsrådet

Jan Hansen
Henrik Amdisen

 

Uddannelsesrådet for De Maritime uddannelser

Claus Hjørne Pedersen

Sekretær: Kenn Skau Fischer

 

Søfartsstyrelsens Ankenævn

Jan Hansen
Henrik Amdisen