Om os Vi samarbejder Dansk politik

Dansk politik

Vi samarbejder med forskellige ministerier og styrelser, og giver politikerne vores synspunkter

Udenrigsministeriet 

Vi bidrager til en række udvalg under Udenrigsministeriet, primært i Fiskeripolitisk Afdeling og Fiskeristyrelsen

 

5-udvalget – EU-fiskeriudvalget

Svend-Erik Andersen
Kim Kær Hansen
Jan Hansen
Jesper Juul Larsen
Kurt Madsen
Suppleanter: Ole Lundberg Larsen/Niels Wichmann

Der indkaldes repræsentanter efter behov 

Sekretær: Kenn Skau Fischer

 

6-udvalget – Erhvervsfiskeriudvalget

Svend-Erik Andersen
Ole Lundberg Larsen
Suppleanter: Allan Buch og Kurt Madsen

 Sekretær: Ole Lundberg Larsen

 
7-udvalget – Udvalget for Rekreativt fiskeri, ferskvandsfiskeri og fiskepleje

Allan Buch
Kim Kær Hansen

Sekretær: Henrik S. Lund

 

Overvågningsudvalget for EHFF

Ole Lundberg Larsen

Suppleant: Niels Wichmann

  

Nævnet til behandling af sager vedr. fritidsfiskeres overgang til bierhvervsfiskeri §19-udvalget

Kim Kær Hansen
Claus H. Pedersen         

 

Muslingeudvalget

Jan Hansen
Ole Lundberg Larsen

Suppleant: Jesper Juul Larsen/Allan Buch

 

Fiskeafgiftsfonden

Jan Hansen
Svend-Erik Andersen
Kim Kær Hansen
Allan Buch 

Administrator: Niels Wichmann/ Ivan Krarup Jensen

 

Danske Fiskeres Kulturelle Fond

Kim Kær Hansen
Kurt Madsen

Sekretær: Ivan Krarup Jensen

Erhvervs- og Vækstministeriet

Vi bidrager til en række udvalg under Søfartsstyrelsen i Erhvervs- og Vækstministeriet

 

Fiskeskibsudvalget/Skibstilsynsrådet

Jan Hansen
Henrik Amdisen

 

Uddannelsesrådet for De Maritime uddannelser

Claus Hjørne Pedersen
Suppleant: Allan Buch

Sekretær: Niels Wichmann

 

Søfartsstyrelsens Ankenævn

Jan Hansen
Henrik Amdisen

Miljø- og Fødevareministeriet

 

Rådgivende Fødevareudvalg

Ole Lundberg Larsen