Om os Vi samarbejder Dansk politik

Dansk politik

Vi samarbejder med forskellige ministerier og styrelser, og giver politikerne vores synspunkter

Miljø- og Fødevareministeriet

Vi bidrager til en række udvalg under Miljø- og Fødevareministeriet og Fiskeristyrelsen

 

§5-udvalget – EU-fiskeriudvalget

Alfred Fisker Hansen
Claus Hjørne Pedersen
Kim Kær Hansen
Jan Hansen
Jesper Juul Larsen
Svend-Erik Andersen
Suppleanter: Ole Lundberg Larsen

Der indkaldes repræsentanter efter behov 

Sekretær: Kenn Skau Fischer

 

§6-udvalget – Erhvervsfiskeriudvalget

Svend-Erik Andersen
Ole Lundberg Larsen
Suppleanter: Allan Buch og Jans Hansen

 Sekretær: Ole Lundberg Larsen

 
§7-udvalget – Udvalget for Rekreativt fiskeri, ferskvandsfiskeri og fiskepleje

Allan Buch
Kim Kær Hansen

Sekretær: Henrik S. Lund

 

Rådgivende Fødevareudvalg

Ole Lundberg Larsen

 

Overvågningsudvalget for EHFF

Ole Lundberg Larsen

Suppleant: Ivan Krarup Jensen

  

Nævnet til behandling af sager vedr. fritidsfiskeres overgang til bierhvervsfiskeri §19-udvalget

Kim Kær Hansen
Claus H. Pedersen         

 

Muslingeudvalget

Jan Hansen
Ole Lundberg Larsen

Suppleant: Jesper Juul Larsen/Allan Buch

 

Fiskeafgiftsfonden

Svend-Erik Andersen
Allan Buch 

Administrator: Ivan Krarup Jensen/Kenn Skau Fischer

 

Danske Fiskeres Kulturelle Fond

Kim Kær Hansen
Ivan Krarup Jensen

 

Erhvervsministeriet

Vi bidrager til en række udvalg under Søfartsstyrelsen i Erhvervsministeriet

 

Fiskeskibsudvalget/Skibstilsynsrådet

Jan Hansen
Henrik Amdisen

 

Uddannelsesrådet for De Maritime uddannelser

Claus Hjørne Pedersen
Suppleant: Allan Buch

Sekretær: Kenn Skau Fischer

 

Søfartsstyrelsens Ankenævn

Jan Hansen
Henrik Amdisen