Om os Vi samarbejder Dansk politik

Dansk politik

Vi samarbejder med forskellige ministerier og styrelser, og giver politikerne vores synspunkter

Miljø- og Fødevareministeriet

Vi bidrager til en række udvalg under Miljø- og Fødevareministeriet og Fiskeristyrelsen

 

§5-udvalget – EU-fiskeriudvalget

Alfred Fisker Hansen
Claus Hjørne Pedersen
Allan Buch
Jan Hansen
Thomas Rahbek Sloth
Svend-Erik Andersen

Sekretær.: Kenn Skau Fischer/ Thomas Wenzel Kruse

 

Rådgivende Fødevareudvalg

Ivan Krarup Jensen 

 

§6-udvalget – Erhvervsfiskeriudvalget

Svend-Erik Andersen
Ole Lundberg Larsen
Suppleanter: Allan Buch og Jan Hansen

 Sekretær: Ole Lundberg Larsen

 
§7-udvalget – Udvalget for Rekreativt fiskeri, ferskvandsfiskeri og fiskepleje

Allan Buch
Thomas Rahbek Sloth

Sekretær: Henrik S. Lund

 

Fiskeafgiftsfonden

Svend-Erik Andersen
Allan Buch 

Administrator: Ivan Krarup Jensen/Kenn Skau Fischer

 

Overvågningsudvalget for EHFF/EHFAF

Ole Lundberg Larsen

Suppleant: Camilla Saager Steensig

   

Danske Fiskeres Kulturelle Fond

Kim Kær Hansen
Ivan Krarup Jensen

 

Kronpris Frederiks Fond

Ivan Krarup Jensen
Kim Kær Hansen

 

Nævnet til behandling af sager vedr. fritidsfiskeres overgang til bierhvervsfiskeri §19-udvalget

Kim Kær Hansen
Claus H. Pedersen         

 

Muslingeudvalget

Jan Hansen
Ole Lundberg Larsen

Suppleant: Allan Buch

 

Erhvervsministeriet

Vi bidrager til en række udvalg under Søfartsstyrelsen i Erhvervsministeriet

 

Fiskeskibsudvalget/Skibstilsynsrådet

Jan Hansen
Henrik Amdisen

 

Søfartsstyrelsens Ankenævn

Jan Hansen
Henrik Amdisen

Kontaktperson i sekretariatet: Jacob Handrup

 

Uddannelsesrådet for De Maritime uddannelser

Claus Hjørne Pedersen

Suppleant: Allan Buch

Sekretær: Kenn Skau Fischer