Om os Vi samarbejder Andre udvalg

Andre udvalg

Arbejdsmiljø, havne, fiskeindustri, museer mm. Hvor der er fisk, er vi gerne med

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

I Fiskeriets Arbejdsmiljøråd arbejder vi med arbejdsmiljø og sikkerhed ombord. Vi fremmer fiskernes sikkerhed, forebygger arbejdsskader og har som formål at opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Alfred Fisker Hansen
Jan Hansen
Niels Kr. Nielsen 

www.f-a.dk  

 

Bestyrelsen for Foreningen Muslingeerhvervet

Jan Hansen

 

Pension Danmark - Branchebestyrelse

Ole Lundberg Larsen

 

Fiskeriets Servicefag

Alfred Fisker Hansen
Sekretær: Ole Lundberg Larsen

www.fiskerietsservicefag.fiskeriforening.dk

 

JRCC

Claus Hjørne Pedersen
Alfred Fisker Hansen
Suppleant: Kim Kær Hansen

Sekretær: Ole Lundberg Larsen  

 

Havneklagenævn (Trafikstyrelsen)

Thomas Thomsen

 

Danmarks Statistik

Kontaktudvalget for Fiskeristatistik, Ole Lundberg Larsen

 

Bestyrelsen for Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg

Jesper Juul Larsen

 

Bolig- og Planstyrelsen
Indstillingsudvalg for lokale udviklingsstrategier (LAG og FLAG) for 2023-2027

Ole Lundberg Larsen

Suppleant: Kenn Skau Fischer