Om os Vi mener Mærkesager Fiskerisektoren skal tale med én stemme

Fiskerisektoren skal tale med én stemme

Fiskerisektoren er ikke stor i Danmark. Alligevel er vi flere små organisationer.

Alle har vi den udfordring, at det er ressourcekrævende at søge at sætte dagsorden og arbejde politisk på alle niveauer.

Vi har derfor i fiskerisektoren en interesse i, at i større omfang at koordinere og samle vores ressourcer.

Vi kan i højere grad skabe de bedste vilkår for dansk fiskeri, når erhvervets ressourcer samles.

Står fiskerisektor sammen, vil vi kunne øge vores indflydelse – vi taler med en stærkere stemme. 

Andre mærkesager

Mærkesag nr. 2

Fiskerimuligheder skal afspejle den faktiske bestandssituation

Se mærkesag

Mærkesag nr. 6

Rekruttering til fiskeriet skal øges, og generationsskifte sikres 

Se mærkesag