Om os Vi mener Mærkesager Fiskerimulighederne skal afspejle den faktiske bestandssituation

Fiskerimuligheder skal afspejle den faktiske bestandssituation

Vi tænker langsigtet, og vi vil have en økonomisk og miljømæssig bæredygtig udnyttelse af fiskebestandene.

Forvaltningsplaner skal være fleksible og sikre en stabililet i kvotefastsættelsen. Vores fiskekvoter skal være baseret på den bedste videnskabelige rådgivning.

Derfor deltager vi aktivt for at sikre den bedst mulige dataindsamling, og at fiskernes observationer gennem projekter og egentlig fisker-forsker samarbejde inddrages i den biologiske rådgivning.

Vi har et professionelt samarbejde med DTU Aqua om den biologiske rådgivning. Vi er involveret i arbejdet i ICES, Det Internationale Havforskningsråd, om de bestande, som vi fisker efter.

Andre mærkesager

Mærkesag nr. 1

Havmiljøet skal være sundt

Se mærkesag

Mærkesag nr. 5

Styrket erhvervspolitik for danske fiskere

Se mærkesag