Om os Vi mener Mærkesager Den frie adgang til farvandene skal opretholdes

Den frie adgang til farvandene skal opretholdes

De danske fiskere fisker i en række farvande. Både danske og udenlandske, såvel som kystnært og på det åbne hav.

Vi har brug for hvert et område, og at der fortsat er adgang. Det gælder både i forhold til de traditionelle fiskepladser og til at kunne sikre en fortsat udvikling af fiskerierne.

Vi skal kunne fiske der, hvor det giver mest mening. Det er helt afgørende for, at fiskeriet fortsat kan tjene penge til Danmark.

Vi udfordrer derfor alle tiltag, der indebærer begrænsninger for fiskeriet.

Den nuværende frie adgang i hele Nordsøen er under pres med Brexit. Der er stor og voksende konkurrence om adgang til havet, særligt i det kystnære miljø, fx ønsker til havvindmølleparker eller andre anlæg, men også løbende ønsker om at begrænse fiskeriet på den ene eller anden måde ud fra argumenter om miljøhensyn.

Uanset baggrund, så kræver vi et sagligt grundlag og kompensation, hvis der fastlægges fysiske restriktioner for fiskeriet.

Der er og skal være plads til alle på havet.

Andre mærkesager

Mærkesag nr. 2

Fiskerimulighederne skal afspejle den faktiske bestandssituation

Se mærkesag

Mærkesag nr. 5

Styrket erhvervspolitik for danske fiskere

Se mærkesag