Dansk Kystfiskerforening

Dansk Kystfiskerforening er en klub under Danmarks Fiskeriforening. 

Foreningens vigtigste formål er: 

  • Fremme og styrke samhørigheden mellem erhvervsfiskere og bierhvervsfiskere
  • Forøge informationsniveauet om bierhvervsfiskeriets generelle vilkår
  • Fremme og forbedre den samlede fiskerisektors synspunkter i offentligheden
  • Afholde møder og arrangementer om bierhvervsfiskeriets forhold
  • Virke som igangsætter af projekter af fælles betydning for fiskerierhvervet
  • Varetage bierhvervsfiskeres interesser inden for det fiskerimæssige område

Historie

Dansk Kystfiskerforening blev oprettet i 1978. Pga tilbagegang i medlemmer søgte de i 2001 om at blive en klub under Danmarks Fiskeriforening. 


Medlemskab

Dansk Kystfiskerforening optager bierhvervsfiskere som medlemmer. Hvis du er interesseret i medlemskab, kontakt da:

Nordjyllands Kystfiskerforening
Formand
Henrik Bech
Kløvervej 59
9900 Frederikshavn
Tlf. 9842 7057 / 2254 3918

Lolland Falster Kystfiskerforening
v/ Finn Frederiksen
Hamborgskovvej 34
4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 85 22 81

– alt efter hvor i landet du bor…

 

Vedtægter

Læs Dansk Kystfiskerforenings vedtægter ved at klikke her.

 

Bestyrelse

Henrik Bech (formand)
Jørgen Stigfeldt
Finn Frederiksen
Claus H. Pedersen, Danmarks Fiskeriforening
Suppleanter: Tonny Pedersen og Karsten Foskjær
Sekretær: Ole Lundberg Larsen. 

Bestyrelsen afholder møde 2 gange om året.