Om os Vi er Bestyrelse Allan Buch

Mød bestyrelsesmedlem

Allan Buch er bestyrelsesmedlem i Danmarks Fiskeriforening. 
Han er formand for Bælternes Fiskeriforening.

Allan Buch

Bestyrelsesmedlem
Mobil 20 46 16 01
ab@dkfisk.dk

Læs mere

Udvalgsposter (interne)

Udvalg for Kystnært Fiskeri - formand

Nordsø-Udvalg

Østersø-Udvalg

Producent Organisations Udvalg

 

Udvalgsposter (eksterne)

§6-udvalget - Erhvervsfiskeriudvalget

§7-udvalget – Udvalget for rekreativt fiskeri, ferskvandsfiskeri og fiskepleje

Fiskeafgiftsfonden

Uddannelsesrådet for de maritime uddannelser - suppleant (Søfartsstyrelsen)

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Efteruddannelsesudvalget

Lærlingeudvalget

Baltic Fishermen's Association

Østersø AC