Om os Vi er Bestyrelse Allan Buch

Mød bestyrelsesmedlem

Allan Buch er næstformand i Danmarks Fiskeriforening. 
Han er formand for Bælternes Fiskeriforening.

Allan Buch

Næstformand
Mobil 20 46 16 01
ab@dkfisk.dk

Læs mere

Udvalgsposter (interne)

Forretningsudvalg

Udvalg for Kystnært Fiskeri - formand

Skagerrak/Kattegat Udvalg

Nordsø-Udvalg

Østersø-Udvalg - formand

Producent Organisations Udvalg

 

Udvalgsposter (eksterne)

§5-udvalget - EU-Fiskeriudvalget

§6-udvalget - Erhvervsfiskeriudvalget

§7-udvalget – Udvalget for rekreativt fiskeri, ferskvandsfiskeri og fiskepleje

Fiskeafgiftsfonden

Muslingeudvalget - suppleant

Uddannelsesrådet for de maritime uddannelser - suppleant (Søfartsstyrelsen)

Baltic Fishermen's Association