Om fiskeri Mød fiskerne Industrifiskerne

Industrifiskerne

Ude på det åbne hav leder Conrad Hviid efter tobis, sperling og brisling

Industrifisk, proteinfisk eller skidtfisk. Kært fisk har mange navne - og Conrad Hviid fisker dem alle. 

- Jeg har altid fisket efter industrifisk. Og jeg har aldrig tænkt på at gå i konsumfiskeriet, fortæller Conrad Hviid, som i mange år har haft foden på eget dæk, som skipper og ejer.

Det nuværende fartøj hedder L 854 Helle Ronny og fisker fra Thyborøn. Fiskeren blev udlært trawlbinder i 1972, herefter fik han hyre på Thyborøns største fartøj og har været industrifisker lige siden.

Conrad ombord på sit fartøj L 854 Helle Ronny

Lang tur ud på åbent hav

Typisk provianterer Conrad Hviid og besætning til i 8-10 dage på fiskeri.

- Vi ved jo aldrig helt, hvor længe vi er på havet. Men typisk er det mellem 5 og 7 dage, vi er væk, siger Conrad Hviid.

Industrifisk, som tobis, brisling og sperling, skal fiskerne nemlig lede efter ude på det åbne hav. Brisling og sperling søger de efter med ekkolod, før de smider fiskegrejerne i vandet, mens tobis kræver erfaring. 

- Når det gælder tobisfiskeri, så er det meget med erfaring. Vi kan godt fange tobis uden brug af ekkolod. Vi sejler ofte ud på de samme pladser, som vi ved har givet godt før, og så smider vi trawlet i vandet og ser om vi fanger noget.

Tobis bliver til fiskemel og -olie

Frisk fisk af høj kvalitet

Hvadenten industrifiskerne fanger brisling, tobis eller torsk så holder Conrad Hviid dem alle friske ombord.  L 854 Helle Ronny har nemlig eget isværk. 

- Vi har fået installeret RSV-anlæg i tankene. Og det er dejligt. Folkene om bord bliver ikke nedslidt af at skovle is, og fisken har den højeste kvalitet, når vi lander den til fabrikken i Thyborøn. Det betyder også, at vi får den højeste pris for den, siger han.

Industrifiskene ender typisk som fiskemel og fiskeolie. 

Hvad er industrifiskeri?

Industrifiskeri er fiskeri efter bl.a. tobis og brisling, sperling.

Tobis bliver typisk mellem 15 og 20 cm. lange. Tobissæsonen åbner den 1. april og slutter typisk omkring Sankt Hans.

Brisling bliver op til 17 cm lang. Det er en strålefinnet fisk i sildefamilien, og er udbredt i danske farvande.

Sperling kan blive op til 25 cm lang, men er typisk 10-15 cm, når fiskerne får den i trawlet. Sperling må fanges året rundt, men den vigtigste periode for fiskeriet er i efteråret.

Industrifisk fanges med trawl - fortrinsvis i Nordsøen, men der fiskes også efter industrifisk i Østersøen, Kattegat og Skagerrak.

I 2018 landede de danske industrifiskere 495.000 tons fisk til en værdi af 859 mio. kr. Industrifisk bliver i Danmark fortrinsvis landet til TripleNine-fabrikken i Thyborøn og til FF-Skagen med fabrikker i Skagen og Hanstholm.

Industrifisk anvendes til fremstilling af fiskemel og fiskeolie. Produkterne bliver anvendt til dyrefoder.

Mød flere fiskere

Kystfiskerne

Jess, Asger og Jon sejler ud og hjem samme dag efter friske kystfisk

Mød fiskerne

 

Jomfruhummerfiskerne

Brian Kruse Valentin fisker efter jomfruhummer; en af Læsøs helt særlige delikatesser

Mød fiskeren