Videoer

En lærling kommer om bord

Med fokus på introduktion af en ny lærling herunder afstemning af forventninger mellem besætning og lærling

Se video

Fiskerilære

Om elementære regler i fiskeriet, hvilket bl.a. omfatter signallys, fisketegn, gode skikke mv.

Se video

Ledelse

Der fokuseres på lederens rolle overfor de ansatte, på motivation, autoritet mv.

Se video

Vagthold

De generelle regler for vagthold illustreres, og der fortælles, hvor vigtigt det er at holde behørig vagt.

Se video

Samarbejde og konflikter

Her gives en række anbefalinger til, hvordan man omgås sine kolleger og tæmmer konflikter.

Se video