Fiskeriforeningen Om fiskeri Kalender Generalforsamling i Danmarks Fiskeriforening

Generalforsamling i Danmarks Fiskeriforening

29. maj 2020

Danmarks Fiskeriforening PO holder generalforsamling d. 29. maj 2020 kl. 11.30

På grund af forsamlingsforbud under corona-pandemien er det i år ikke muligt at afvikle generalforsamlingen på normal vis. Den formelle del af generalforsamlingen vil i stedet foregå skriftligt, og på selve dagen vil der være mulighed for at deltage elektronisk i en teknisk generalforsamling. 

 

Dagsorden

Pkt. 1. Valg af dirigent

Pkt. 2. Valg af tre stemmetællere

Pkt. 3. Formandens beretning

Pkt. 4 Gæsterne har ordet

Pkt. 5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

I henhold til Danmarks Fiskeriforening PO’s vedtægter § 21, stk. 3, skal der

udfærdiges revideret regnskab, som forelægges bestyrelsen til godkendelse. Dette er sket på bestyrelsesmødet den 15. april 2020.

Pkt. 6. Rettidigt indkomne forslag

Der er ikke modtaget nogen forslag til dagsordenen.

Pkt. 7. Valg af formand, når sådant valg skal finde sted, jfr. § 15

Der er valg af formand i år.

Svend-Erik Andersen er indstillet af Skagen Fiskeriforening som kandidat til formandsvalget.

Pkt. 8. Meddelelse om kredsudpegning af bestyrelsesmedlemmer

Pkt. 9. Valg af revisor

Pkt. 10. Eventuelt

 

Andre begivenheder