Om fiskeri Kalender Generalforsamling i Danmarks Fiskeriforening

Generalforsamling i Danmarks Fiskeriforening

24. maj 2019

Så er det snart tid til generalforsamling i Danmarks Fiskeriforening PO.
Den ordinære generalforsamling er i år:

Tid: Fredag d. 24. maj kl. 9.30
Sted: Skaga Hotel, Willemoesvej 1, 9850 Hirtshals

Bemærk, at generalforsamlingen er i Hirtshals, hvor der samtidig er Naturmøde. 

Foreløbig dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 3 stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Gæsterne har ordet
  5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  6. Rettidigt indkomne forslag
  7. Valg af formand, når sådant valg skal finde sted, jf. § 15
  8. Meddelelse om kredsudpegning af bestyrelsesmedlemmer
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Den endelige dagsorden for generalforsamlingen bliver sendt til foreningens medlemmer senest fredag. d. 3. maj og offentliggøres også i Fiskeri Tidende. 

Har du forslag til dagsordenen skal de sendes til Danmarks Fiskeriforenings administration senest onsdag d. 24. april.