MSC-side For fiskere Tilmelding til MSC-ordning

Tilmelding til MSC-ordningen

 

For at lande din fisk som MSC-mærket under et af certifikaterne varetaget af Fiskeriforening PO, skal du underskrive et udvidet kodeks.

Kodekset forpligtiger dig til at udfylde og indsende en PO-dagbog hvert kvartal og være særlig opmærksom på beskyttede områder.

Derudover giver din tilmelding også Danmarks Fiskeriforening PO ret til at indhente de nødvendige oplysninger om dit fiskeri, så certifikaterne kan opretholdes ved de årlige kontroller af hvert certifikat.

Du skal være særlig opmærksom på, at Danmarks Fiskeriforening ved manglende kodeksefterlevelse kan fjerne et fartøj fra MSC-fartøjslisten, da et enkelt fartøjs handlinger ikke må bringe certifikatet i fare for alle fiskere, der gør brug af certifikatet.

Kodeks

Hent kodekset for fiskeriet her

Medlem af Danmarks Fiskeriforening eller ej?

Medlem

Fartøjer, der er medlemmer af Danmarks Fiskeriforening, tilmelder sig ved at udfylde og underskrive kodekset på side 4. Tilmeldingsskemaet sendes til bogholderi@dkfisk.dk med emnet “Tilmelding MSC”.

 

Ikke-medlem

Fartøjer, der ikke er medlem af Danmarks Fiskeriforening PO, kan tilmelde sig på to måder.

Du kan melde dig ind i Danmarks Fiskeriforening PO og derefter udfylde og underskrive ovenstående kodeks for fiskeriet.  Bliv medlem af Danmarks Fiskeriforening her. 

Du kan også tilmelde dig MSC-ordningen uden at være medlem af Danmarks Fiskeriforening PO. Her skal du dog opfylde følgende betingelser:

  • Du skal drive erhvervsfiskeri, som er omfattet af certificeringen
  • Du skal skrive under på det kodeks om bæredygtighed, der gælder for MSC-certificerede fartøjer og efterleve kravene heri
  • Du skal oplyse sin omsætning ved fiskeri, idet prisen for deltagelse afhænger af omsætningen – fartøjerne med størst omsætning bidrager mest til certificeringsomkostningerne. På nuværende koster det således 3.500 kr. årligt, hvis du har en årlig landingsværdi under 500 t.kr. For landingsværdier mellem 500 t.kr. og 1 mio. kr. koster det 4.500 kr. Derudover skal man udover de 4.500 kr. betale 6 promille ekstra af det, man måtte lande over 1 mio. kr.

Hvis du ønsker at tilmelde dig MSC uden at blive medlem af Danmarks Fiskeriforening PO, så kontakt

Sofie Smedegaard Mathiesen

Biolog
Tlf. 76 10 96 53
ssm@dkfisk.dk

Læs mere