MSC-side For fiskere PO-dagbog

PO-dagbogen

 

Kommer du til at fange en sjælden, beskyttet eller sårbar art, så skal den i PO-dabogen. 

Det er et af kravene for at kunne bruge MSC-ordningen under Danmarks Fiskeriforening. Bifangster af sjældne og beskyttede arter, men også tegn på sårbare bundforhold eller hvis du mister et redskab, skal registreres i PO-dagbogen. 

Fordi dagbogen skal føres af alle fiskere i alle farvande og på alle fangstrejser, vil vi kunne få et bedre overblik over forekomsten af nogle arter, som der ofte er meget lidt viden om. Vi vil også kunne se, præcis hvor og hvornår der kan være særlige problemer med bifangster, som vi derefter kan iværksætte særlige tiltag for at minimere.

PO-dagbogen kan føres på tre forskellige måder, som alle er listet nedenfor. Efter opfordring, er Danmarks Fiskeriforening dog ved at se på en fjerde mulighed, hvor registreringer kan ske via en app. Den forventes testet i  2021, og vil blive gjort tilgængelig for alle fiskere, når den er klar. Dette skulle gerne lette fiskerens arbejde.

 

PO-dagbog på papir-skema

Alle fartøjer på MSC-listen har fået tilsendt PO-dagbogen som blok med gennemslag. Skemaet skal indsendes til Danmarks Fiskeriforening PO (dagbog@dfpo.dk) eller afleveres til din lokalforening hver måned, hvis der er en aftale om, at denne sender PO-dagbøgerne ind for deres medlemmer. Er blokken bortkommet kan man anmode Danmarks Fiskeriforening PO om at få tilsendt en ny eller udskrive skemaet her: PO-dagbog skema (pdf)

 

PO-dagbog i et regneark på PC’en

Skemaet findes også som Excel PO-dagbog, som kan udfyldes direkte på computeren om bord. Når kvartalet er slut, er det let at trykke Del (under Filer) og sende som vedhæftet kopi til dagbog@dfpo.dk.

 

PO-dagbog elektronisk

Gennem programmet VDEC, som udover at sende registreringerne om bifangster til Danmarks Fiskeriforening, også sørger for at udfylde e-logbogen og sende sporbarhedsdata til SIF. VDEC fås her.

 

Vejledning

Alle fartøjer på MSC-listen har fået tilsendt en vejledning til, hvordan registrering skal ske samt en styrehusguide med oversigt over de arter, man som MSC-fisker er forpligtiget til at registrere.

Hvis noget er uklart, er du altid velkommen til at skrive en mail til ssm@dkfisk.dk.