Fælles certificering af demersale fiskerier

I 2019 kom vendens største MSC-certificering i hus. Sammen med fiskeriforeninger i Tyskland, Holland og Sverige fik Danmarks Fiskeriforening certificeret en række demersale arter.

Arter
Brosme, Glashvarre, Hvilling, Lange, Jomfruhummer, Rejer, Tunge, Torsk, Mørksej, Kuller, Kulmule og Rødspætte

Torsk er pt SUSPENDERET!

Farvand
Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

OBS. Ikke alle arter er certificeret for alle farvande eller redskaber. Det er vigtigt, at du som opkøber tjekker specifikationerne i certifikatet.   

Redskaber
Garn, langline og pilk, snurrevod, trawl inkl. flyshooter, bomtrawl

Bestilt af
Danmarks Fiskeriforening PO sammen med svenske, tyske og hollandske PO’er

Status
Certificeret siden oktober 2019, dog var nogle arter certificeret for sig tidligere. Overblik over MSC-vurderingen af fiskeriet og det gældende certifikat for fiskeriet kan findes på MSC's hjemmeside her