Sildefiskeri

Sildefiskeriet i Nordsøen udøves af pelagiske (i vandsøjlen) trawlfiskere, og i 2019 landede de ca. 60.000 tons sild.

Fiskeriet er MSC-certificeret, og ud fra MSC's standard, er der ingen bekymring for hverken bifangst af sårbare eller truede arter. 

Den bekymring, der dog kan opstå, er, at fiskeriet deles af mange lande - også parter uden for EU. MSC’s stiller skarpe krav til, hvordan fiskeriet forvaltes, og idet mange lande er involveret er der ikke nødvendigvis en fælles forvaltningsplan eller enighed om, hvem der tager, hvor stor en del af kvoten.

Dette ser man eks. også i Nordøst Atlanten i fiskeriet efter makrel, der er den seneste art, der har mistet sin MSC-certificering pga. manglende enighed blandt alle lande, der fisker efter makrellen.