MSC-side Dansk fiskeri og MSC Jomfruhummerfiskeri

Jomfruhummerfiskeri

Jomfruhummerfiskeriet i Kattegat og Skagerrak udøves af ca. 140 danske trawlfiskere med hjemhavn i Hanstholm, Hirtshals, Skagen, Strandby, Grenå, Bønnerup og Gilleleje. I 2019 blev der landet ca. 5.200 tons jomfruhummere til en værdi af ca. 270 mio. kr.

Fiskeriet er MSC-certificeret, og her er der især en ting, som man har haft fokus på. Nemlig bundpåvirkning. Fiskeriet foregår på den dybe mudderbund, og hvordan påvirkes den?

I forbindelse med den oprindelige certificering af fiskeriet udførte Danmarks Fiskeriforening sammen med DTU Aqua og WWF et forsøg for at se på effekten af bundtrawl. Forsøget viste, at de sårbare arter var tilstede i både trawlede og ikke-trawlere områder, dog i forskellig tæthed. Der er derfor ikke en særlig fare for, at nogle arter vil uddø pga. fiskeriet.

I Kattegat er der allerede implementeret beskyttede områder og sammenholdt med, at fiskeriet år efter år udføres i de samme områder, er der ikke en bekymring for øget påvirkning af sårbare arter.

Dog bekymrer det fiskeriet, hvis der indføres flere beskyttede områder, og de placeres steder med høj fiskeriintensitet. Det vil betyde, at man tvinger fiskerne til at afsøge nye områder, så det samlede område med fiskeriaktiviteter udvides. Det vil ikke nødvendigvis gavne det danske havmiljø.