Garnfiskeri

Garnfiskeriet i Nordsøen udøves af både større og mindre fartøjer og har en landingsværdi på ca. 140 mio. kr.

I garnfiskeriet er en række arter MSC-certificeret, og fælles for dem alle er, at eksperterne har stor fokus på bifangst af havpattedyr og fugle. Alt efter arten er der forskellige problemstillinger.

 

Fredet: Sæler og skarv

Hvis man ser på sæler og skarv, så er begge fredet, fordi arterne på et tidspunkt var truet.

Populationerne af begge er dog eksploderet siden fredning, og deres prædationstryk på fiskebestandene mærkes af alle fiskere. I nogle områder er de en reel trussel mod fiskeriets overlevelse.

I MSC-øjemed er der ingen bekymring for, at fiskeriet truer de to arter, men fordi de er fredet, skal fiskeren stadig registrere interaktioner med de to arter.

 

Truede elle sårbare: Marsvin, fugle mm. 

Hvis man derimod ser på truede eller sårbare arter som eks. marsvin og andre mere sjældne fugle, så kan der være krav til fiskeriet om særlig registrering af interaktioner og evt. forskning i større viden om populationsstørrelse eller implementering af tiltag, der kan minimere bifangst.

Garnfiskere er dog mange steder underlagt lov om at have pingere på deres garn, så marsvin ”advares”.