MSC-side Dansk fiskeri og MSC

MSC og dansk fiskeri

Det er svært at sige MSC uden at sige dansk fiskeri. Størstedelen af dansk fiskeri lever nemlig op til den internationale mest anerkendte standard for bæredygtigt fiskeri, MSC (Marine Stewardship Council).

Det skyldes en lang tradition for fiskeri og for at passe på naturen. Danmark har været en stolt fiskerination i flere århundreder, og over årene er der bygget en stærk forvaltning op. Kvoter fastsættes efter input fra en årlig bestandsvurdering foretaget af forskere, der er opsat forvaltningsplaner og udpeget naturbeskyttelsesområder for at tage hensyn til forskellige arter eller habitattyper. Derudover er der et tæt samarbejde mellem erhvervet og forskningsinstitutioner, så eksempelvis observatørdata fra fiskeriet sikres, og redskaber udvikles så bundpåvirkning og uønskede bifangster minimeres. 

Men ligegyldigt hvilket fiskeri man driver, så påvirker det selvfølgelig naturen. Det vil altid være en balancegang mellem at sikre fiskeriet af klimavenlige proteiner til forbrugerne og så hensyn til havmiljø. I Danmarks Fiskeriforening mener vi, at hvad end man fisker med garn, trawl, snurrevod, tejner, langline eller pilk, så kan man gøre det på bæredygtigvis - og at MSC er en god rettesnor, når forbrugeren skal vælge en bæredygtig fisk til aftensmad. 

Størstedelen af dansk fiskeri er MSC-certificeret. Find dem alle her - eller klik på et af eksemplerne nedenfor:

Hvad betyder MSC?

MSC står for Marine Stewardship Council, der er den mest anerkendte uafhængig internationale mærkningsordning for bæredygtigt fiskeri.

Fisk, der er MSC-certificeret, vil bære det blå MSC-mærke, der ses nedenfor, så det er let for dig som forbruger at vælge fisk fra et MSC-certificeret fiskeri.

MSC blev skabt i 1997 af WWF – Verdensnaturfonden og fødevaregiganten Unilever, men har siden 1999 været en uafhængig organisation med en bestyrelse sammensat af folk fra fiskerisektoren, grønne organisationer og forskningsinstitutioner fra hele verden. 

MSC’s tre principper

For at et fiskeri kan blive MSC-certificeret, skal det leve op til tre principper: 

Princip 1: Bestanden af fisk må ikke være overfisket, og har den bare været i nærheden af at være det, skal den være bevisligt på vej op.
Du kan se en kort forklarende film fra MSC her (på engelsk)

Princip 2: Fiskeriet må ikke forårsage uoprettelig skade på havmiljøet.
Du kan se en kort forklarende film fra MSC her (på engelsk)

Princip 3: Fiskeriet skal forvaltes effektivt, så bæredygtighed og økosystem sikres.
Du kan se en kort forklarende film fra MSC her (på engelsk)

MSC’s certificeringsproces

MSC-certificering af et fiskeri er en meget grundig og åben proces, der normalt tager mellem et til to år at gennemføre.

Først laves der en forundersøgelse, som viser, om fiskeriet er egnet, og på hvilke områder der evt. kan være problemer med at overholde kravene.

Dernæst påbegyndes certificeringsprocessen, hvor fiskeriet nøje undersøges og holdes op imod MSC’s tre principper. Undersøgelsen foretages af tre uafhængige videnskabelige eksperter, og deres undersøgelse bliver vurderet af endnu to eksperter.

Til sidst kommer den afsluttende rapport om fiskeriet i offentlig høring, hvor alle med interesser i fiskeriet kan komme til orde. Hvis fiskeriet vurderes at være bæredygtigt, kan fisken bære det blå MSC-mærke i fem år. Herefter skal fiskeriet vurderes på ny.

I løbet af de fem år vurderes fiskeriet årligt for at sikre, at det fortsat lever op til MSC's standard. Et fiskeri kan suspenderes, hvis eks. bestandsstatus ændres, eller der ikke er tilstrækkelig målopfyldelse af betingelser til certifikatet. Hvis fiskeriet suspenderes, kan det ikke længere sælges med det blå MSC-mærke på.

Hvis du vil vide mere om MSC, kan du besøge MSCs hjemmeside.