For fiskere Sporbarhedsoplysninger (gul seddel)

Sporbarhedsoplysninger

 

Her finder du skema til oplysning om landing, farvand, redskab etc.

 

Sporbarhedsoplysninger (gul seddel).pdf