Begræns spredning af virus i fiskeriet

Det er afgørende, at vi i fiskeriet medvirker til at minimere spredningen af virus, og at vi opretholder åbne kanaler til forsyningen af markedet herhjemme og i udlandet.

Derfor har DFPO, DPPO, DSA, MID, Danske Havne, 3F og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd produceret informationsmateriale, om de nødvendige præventive tiltag, som kan forhindre, at virus ikke spredes.

Materialet omfatter en plakat med 6 gode råd til at forebygge smitte samt adgang forbudt skilte, der kan printes og hænges op på fartøjet, og vejledning, som du finder neden for. 

 

Anløb havne

  • Al uvedkommende besøg ombord bør afvises (skiltet med INGEN ADGANG kan printes og hænges op)
  • Al nødvendig arbejde ombord bør udføres under hensyntagen til de generelle forholdsregler for kontakt
  • Losning bør foregå under hensyntagen til de generelle forholdsregler for kontakt
  • Vis hensyn når du handler proviant til skibet. Køb gerne frugt og grønt der er pakket ind i plastik.

 

Evt. besætningsskifte og smitte ombord

  • Besætningsmedlemmer, der påmønstrer, må absolut ikke have nogen symptomer på smitte
  • Følg de samme forholdsregler som alle andre steder
  • Brug sund fornuft
  • Hvis en af besætningsmedlemmerne udviser tegn på smitte ombord, skal skipperen i samråd med Radio Medical vurdere den bedste behandling (tlf. +45 75 45 67 66). Forholdsregler for de øvrige ombordværende, forebyggelse af smitte mv. skal også træffes i samråd med Radio Medical. Øvrige kontaktoplysninger til Radio Medical kan findes her: https://radio-medical.dk/kontakt/.