Sekretariaterne

I fiskeriets organisationer bestræber vi os på at kunne servicere vores medlemmer i normalt omfang. 

Men myndighedernes vejledning i forhold til corona, gør, at alle de næste 14 dage arbejder med udgangspunkt i hjemmearbejdspladsen og antallet af fysiske møder m.m. er begrænset til det absolut nødvendige og vil i stedet foregå via Skype/telefon. 

Rejseaktiviteter vil naturligvis også være begrænset den kommende tid i lyset af regeringens udmeldinger – det gælder i øvrigt også for mange af vores kollegaer i EU-landene.