For fiskere Corona: Nyttig viden til dig som fisker Rejsevejledninger og retningslinjer ved besætningsskift

Rejsevejledninger og retningslinjer ved besætningsskift

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til hele verden. Alle fangstrejser kan dog betragtes som nødvendige, så den udmelding behøver ikke at påvirke fiskeriet og kræver ikke, at fartøjerne fx ændrer på planlagte fangstrejser.

Det samme gælder for rejser til og fra arbejde, både for besætninger og for medarbejdere på forarbejdningsvirksomheder.

Rejse ud af Danmark for at påmønstre et fiskeskib, er at betragte som en rejse med et anerkendelsesværdigt formål  – ligesom det er tilfældet for ansatte, der skal krydse grænser, fordi de bor på den ene side og arbejder på den anden, eller skal levere varer til Danmark. Det samme gælder rejse ind i Danmark efter afmønstring. 

Myndighedernes opfordring til danske borgere om at rejse hjem, fulgt op med bl.a. SMS-beskeder til danske borgere via Udenrigsministeriets Danskerliste, var ikke direkte møntet på danske borgere, der opholdt sig i udlandet med et anerkendelsesværdigt formål. Herunder søfarende beskæftiget på fartøjer beliggende udenfor Danmark, og som ikke var blevet afløst. Sådanne hjemrejser skal ske i samråd med og efter aftale med rederiet.

I øvrigt henvises til Søfartsstyrelsens notat ”Skibsfarten og COVID-19 – Opdateret 14. marts 2020” særligt pkt. 7 og 8. 

Men man skal være opmærksom på, at der er en række lande i Asien og regioner i Europa, hvor rejser frarådes. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man bliver hjemme i to uger, hvis man efter den 2. marts er kommet til Danmark fra landene og områderne. Så hvis man lige har været på fx skiferie eller lignende i Norditalien eller Tyrol, bør man tænke sig om. Det er i den forbindelse vigtigt at rådføre sig med Udenrigsministeriets Rejsevejledning.

Vi opfordrer virksomheder til at sikre, at deres udenlandske medarbejdere eller danske medarbejdere, som skal rejse, udstyres med et dokument eller en kopi af deres kontrakt, som kan fungere som dokumentation for rejsens formål og på den måde lette grænsepassage.

Kontakt det relevante sekretariat, hvis I har brug for assistance i den henseende.

På land er der taget foranstaltninger på fabrikkerne, der sikrer, at der ved losning fra udenlandske fartøjer, ikke er direkte kontakt mellem fartøjernes besætning og personale på land.

Tilsvarende er det sikret, at der ikke er kontakt mellem chauffører og personale på fabrikkerne ved modtagelse af råvarer fra udenlandske transportører.

Fabrikkerne har desuden etableret en lang række lokale tiltag, der hindrer smittespredning.

Organisationerne følger udviklingen mht. rejsebegrænsninger i andre lande