For fiskere Corona: Nyttig viden til dig som fisker Eksport og import af fisk og fiskevarer

Eksport og import af fisk og fiskevarer

Danske myndigheder har i forbindelse med lukning af grænserne i perioden frem til 13. april meddelt, at godstransport og fødevaretransport friholdes – det vil sige transport ud og ind af landet også af fisk og fiskevarer.

Myndighederne er i dialog med transportørerne for at sikre, at der ikke opstår forsinkelser og hindringer for varetransporten ved grænsen. Vi kan på nuværende tidspunkt kun fæste lid til, at transporten således kan glide uden større problemer.

Såvel importkontrol som udstedelse af eksportcertifikater er en del af Fødevarestyrelsens nødberedskab, og dette skulle derfor fungere, som det plejer uden problemer og forsinkelser. Toldstyrelsen understøtter som led i deres nødberedskab vores import og eksport med kontrol og ekspedition af forsendelser, så dette skulle også fungere, som det plejer.