Økonomisk støtte

Regeringen har vedtaget flere hjælpepakker til dansk erhvervsliv. Her gennemgås de tiltag, som har betydning for dansk fiskeri. 

Eksempler og gennemgangen er sket på baggrund af ”fortolkning” af de aktuelt tilgængelige oplysninger på virksomhedsguiden, og er dermed behæftet med usikkerhed. Det tages der forbehold for. 

Hent den seneste gennemgang her

Andet:

 

Kompensation for fald i omsætning

Regeringen yder kompensation til selvstændige og små virksomheder – helt konkret vil de give kompensation for fald i omsætningen med op til 75 procent af omsætningsnedgangen i en 3-måneders periode fra marts til juni. Dog maksimalt 23.000 kroner pr. måned.

Støtten gælder for små fiskerivirksomheder, der…

  • ikke er mere end 10 ansatte
  • oplever et fald i indkomst på minimum 30 procent i perioden fra 9. marts til 8. juni 2020
  • under normale omstændigheder har en omsætning på minimum 10.000 kr. om måneden

Dog er der et loft, så fiskere og andre med en personlig årlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020 ikke kan få kompensation fra ordningen. 

For at anvende ordningen skal faldet i omsætning i første omgang dokumenteres gennem en tro- og love-erklæring. Erhvervsstyrelsen arbejder derudover på en vejledning, og det forventes, at ordningen åbner i uge 14.

Eksempel: For en fiskerivirksomhed, der lever op til kriterierne og har oplevet en halvering af sin omsætning i perioden fra marts til juni i år fra 100.000 kr. om måneden til 50.000 kr. om måneden, vil det gælde, at virksomheden er berettiget til kompensation på 23.000 kr. om måneden og dermed 69.000 kr. for hele perioden. 

 

Kompensation for faste udgifter

Der er også hjælp til faste udgifter. Både store, mellemstore og små virksomheder kan få kompensation for faste udgifter som eksempelvis husleje og renteudgifter i tre måneder.

Det kræver, at virksomheden…

  • i perioden fra 9. marts til 8. juni har faste udgifter for minimum 25.000 kr.
  • oplever et fald i omsætning på minimum 40 procent

Kompensationen afhænger af, hvor meget omsætningen er faldet:

  • 40-60 procent: Kompensation for 25 procent af de faste udgifter
  • 60-80 procent: Kompensation for 50 procent af de faste udgifter
  • 80-100 procent: Kompensation for 80 procent af de faste udgifter

For at anvende ordningen skal virksomheden indsende en revisorpåtegnet opgørelse over sine faste udgifter i de tre foregående måneder sammen med en tro og love-erklæring. 80 procent af udgifterne til revisoren bliver dækket, hvis ansøgningen om kompensation imødekommes.

Ordningen er ikke endelige udformet, men forventningen er, at detaljer kommer på plads i uge 14, og ordningen åbner for ansøgninger i uge 15.

Eksempel: For en fiskerivirksomhed, der har månedlige faste udgifter for 50.000 kr. og samtidig har haft en omsætningsnedgang på 65 procent, betyder det, at fiskerivirksomheden kan for kompensation for 50 procent af de faste udgifter svarende til 25.000 kr. om måneden og 75.000 kr. for hele den tre-måneders periode.

 

Lønkompensation til erhvervsfiskere med andre ansatte end partsfiskere

Der er også lavet en ordningen om lønkompensation. Pt. er det uklart, hvor meget relevans den vil få for fiskeriet, da den ikke omfatter partsfiskere. Kernen i ordningen er, at virksomheder, der er så pressede, at de overvejer at fyrre mindst 50 ansatte eller 30 procent af medarbejderstaben, kan få kompensation, hvis de i stedet for at fyrre sender deres ansatte hjem med fuld løn.

En virksomhed, der vælger at sende de fyringstruede medarbejdere hjem med fuld løn, vil være berettiget til kompensation for 75 procent af lønnen for funktionærer og maksimalt 30.000 kr. pr. måned. For timelønnede udgør kompensationen 90 procent af lønnen og ligeledes maksimalt 30.000 kr. om måneden.

Det er allerede nu muligt at søge om lønkompensation via www.virk.dk.