Hviletid

For at sikre fiskernes sundhed og sikkerhed skal alle have regelmæssige hvileperioder, ca. 77 timer på en uge.

Læs bekendtgørelsen om fiskeres hviletid på retsinfo.dk.

Gå til retsinfo.dk