Fradrag

Fiskere kan få havfradrag for rejser over 12 timer. Fra 2001 har fiskerne mulighed for at vælge mellem havfradraget eller skattefri rejsegodtgørelse i de tilfælde, hvor fangstrejsen er på over 24 timer. Man kan ikke benytte begge regelsæt samme år.

Find de aktuelle informationer på SKATs hjemmeside.

Gå til SKAT