For fiskere Arbejdsforhold Erhvervsfiskere

Erhvervsfiskere

Vil du drive erhvervsfiskeri og eje et fartøj med fiskeritilladelse, skal du være registeret som erhvervsfisker med A-status. B-status skal der til, hvis du er beskæftiget med fiskeri på et fiskefartøj.

B-status kræver blot lønseddel eller erklæring fra arbejdsgiver, mens du skal opfylde tre betingelser for at få A-status:

  • Du har dansk indfødsret eller har haft bopæl her i landet i en uafbrudt periode på mindst 2 år umiddelbart før registreringen
  • Du har været beskæftiget med erhvervsfiskeri i de foregående 12 måneder
  • Mindst 60 procent af din bruttoindkomst ved personlig virksomhed i de foregående 12 måneder stammer fra erhvervsfiskeri

 

Du kan læse meget mere på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Gå til Fiskeristyrelsen