Besætning

Besætningen deltager i alt forefaldende arbejde ombord vedrørende skibets drift. Der er forskellige uddannelseskrav til de enkelte besætningsmedlemmer alt efter hvilken funktion, de har på fartøjet. Alle skal dog som minimum have gennemgået et 3 ugers sikkerhedskursus på Fiskeriskolen.

Aflønning sker ved udbyttedeling mellem fartøj, skipper og partsfiskere. Inden udbyttet deles, fratrækkes forlods udgifter til losning, bropenge, is, kasseleje mv. Er udbyttet meget lavt, er de ansatte fiskere – partsfiskerne – garanteret et mindsteudbytte pr. dag.