Stigende priser på især konsumfisk har givet de danske fiskere et flot 2016

Ikke siden 2002 har de danske fiskere præsteret en større omsætning, end de gjorde i 2016. I alt omsatte dansk fiskeri for 3,6 milliarder kroner fisk i det forgangne år – heraf står konsumfiskeriet for 2,9 milliarder kroner af den samlede omsætning. Det viser tal fra NaturErhvervstyrelsens afregningsregister.

Helt præcist landede bruttoomsætningen i 2016 på 3.621.300 kroner, og det er hovedsageligt de gode priser på konsumfisk, der har skubbet omsætningen i vejret. I 2016 har fiskerne totalt set fået 9,84 kroner i gennemsnit pr. kilo fisk, der er landet til konsum – det svarer til en stigning på 20 procent i forhold til året forinden, hvor gennemsnitsprisen landede på 8,26 kroner pr. kilo fisk.

Der er dog store forskelle art for art i konsumfiskeriet, når man ser på udviklingen i bruttoomsætningen. Det er primært prisstigninger for sild, rødspætter og jomfruhummer, der bærer fremgangen i omsætningen.

Der er også sket en beskeden stigning i fangsten målt i vægt – konsumfiskeriet gik fra samlede landinger på 292.730 tons i 2015 til 297.174 tons i 2016. Det er en stigning på to procent, og den kommer hovedsageligt fra større landinger af rødspætter.

Fald i industrifiskeriet

Det andet ben i fiskeriet – industrifiskeriet – oplevede derimod et markant fald i omsætningen både målt på værdi og landinger. Det skyldes ikke mindst et næsten fuldstændigt fraværende tobisfiskeri i foråret og forsommeren 2016.

Omsætningen faldt således med 27 procent målt i værdi – fra 960 millioner kroner i 2015 til 697,6 millioner kroner i 2016. Der var også et markant fald – på 37 procent – i de landede mængder fra 558.000 tons i 2015 til 342.765 tons i 2016.

Industrifiskerne kunne dog med tilfredshed notere sig, at de i lighed med konsumfiskerne har fået mere for deres fisk i 2016. I 2015 var den gennemsnitlige kilopris 1,72 kroner. I år har den med 2,04 kroner været 18 procent højere.

 

Yderligere oplysninger:

Svend-Erik Andersen, formand Danmarks Fiskeriforening PO: 21177080