PRESSEMEDDELSE: Danmarks Fiskeriforening på vej med bæredygtighedscertificering for alle danske fiskere

28. oktober 2018

Danmarks Fiskeriforening PO har sammen med flere samarbejdspartnere over de seneste 10 år gjort en kolossal indsats for at få så stor en andel af danske fiskeres fangster bæredygtighedscertificeret med MSC-mærket. Indsatsen har båret frugt – i 2017 var over 90 pct. af danske fiskeres fangster bæredygtighedscertificeret. Danske fiskere er verdensmestre i bæredygtighed: Ingen andre lande i verden har så stor en andel af deres fiskeri MSC-mærket.

Men over 90 procent er ikke nok – det er en mærkesag for Danmarks Fiskeriforening, at alt dansk fiskeri kan blive bæredygtighedscertificeret.

Da der blev rejst tvivl om, at hvordan man kan deltage i bæredygtighedscertificeringen, meldte Danmarks Fiskeriforening det i juni måned ud, at det er muligt for alle danske fiskere at blive omfattet af MSC certificeringen. Se pressemeddelelse af 14. juni 2018.

For at gøre betingelserne for deltagelse mere gennemskueligt har Danmarks Fiskeriforening nu udarbejdet retningslinjer for deltagelse. For at deltage i MSC-certificeringen skal et fartøj opfylde følgende betingelser:

  • Man skal drive fiskeri, som er omfattet af certificeringen
  • Man skal skrive under på det kodeks om bæredygtighed, der gælder for certificeringen
  • Man skal oplyse sin omsætning ved fiskeri, idet prisen for deltagelse afhænger af omsætningen – Fartøjerne med størst omsætning bidrager mest til certificeringsomkostningerne.

Der er få danske fartøjer, som ikke er med i certificeringen i dag og som muligvis kan være med. Danmarks Fiskeriforening ser gerne, at også disse fartøjer overvejer at deltage i certificeringen.

MSC-mærket er den internationalt anerkendte standard for bæredygtigt fiskeri og giver markedsadgang både herhjemme og i de store eksportlande.

Yderligere oplysninger:

Kontakt underdirektør Kenn Skau Fischer, tlf. 51 19 95 37, email: ksf@dkfisk.dk

Det er en mærkesag for Danmarks Fiskeriforening, at dansk fiskeri skal være bæredygtighedscertificeret