PRESSEMEDDELELSE: Tobis-kvoten for 2018 bliver mindre end i 2017

Det internationale Havforskningsråd, ICES, har offentliggjort sin rådgivning for tobis for 2018 og der er udsigt til et betydeligt mindre tobisfiskeri sammenlignet med sidste år.

For område 1 (Dogger Banke mv.), som er det vigtigste fiskeområde for tobis, anbefaler ICES i 2018 en samlet fangst på 134. 461 tons. I 2017 var anbefalingen 255.956 tons, så der er tale om en markant nedgang.

– Vi ville selvfølgelig gerne have haft en større kvote i 2018, men vi tager den biologiske rådgivning til efterretning. Vi må så håbe på betydeligt bedre priser end sidste år, siger formanden for Danmarks Fiskeriforening PO, Svend-Erik Andersen.

Til gengæld vækker det meget stor undren, at der i område 2, der ligger langs den jyske vestkyst og op til Skagen, alene anbefales et moniteringsfiskeri på 5.000 tons mod en samlet fangstanbefaling på 175.941 tons i 2017.

– Vi forstår ganske simpelt ikke denne anbefaling. Den er i strid med al logik. Sidste år var fiskeriet i området historisk stort og kvoten i overensstemmelse med den biologiske rådgivning, siger Svend-Erik Andersen.

Derfor anbefaler Danmarks Fiskeriforening, at der for område 2 gennemføres moniteringsfiskeri, så bestandens størrelse undersøges i sæsonen.

– Fiskerne oplever tobis i området, fx fanges der torsk fulde af tobis. Så det er underligt, at tobisen skulle være borte. ICES henviser selv til, at rådgivningen er forbundet med manglende 3 og 4-årige fisk i fangsterne i 2017. Hvorvidt denne forklaring er korrekt eller ej, bør efterprøves. Det er derfor vigtigt, at vi får gennemført et moniteringsfiskeri, siger Svend-Erik Andersen.

Den positive del i rådgivningen er område 4, der ligger ved den britiske kyst. Anbefalingen er i år en samlet fangst på 59.345 tons mod sidste års anbefaling på 54.043 tons.

Yderligere informationer:

Kenn Skau Fischer, underdirektør for Politik og Kommunikation, Danmarks Fiskeriforening PO, Telefon 51199537

Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening PO, telefon 21177080

——-

Fakta

Danmarks Fiskeriforening repræsenterer en del af de fiskere, der fiskere industrifisk, og tobis landes i Thyborøn, Hanstholm og Skagen.

Tobis er en industrifisk, som anvendes til at fremstille fiskemel og -olie. Det er økonomisk en vigtig fisk for dansk fiskeri og fiskeri. Tobis fanges i sæsonen fra den 1. april frem til skt. Hans.