PRESSEMEDDELELSE Østersøen

Katastrofal aftale igen i år for torskefiskerne i Østersøen

Det er et ringe resultat for torsk i Østersøen med en fortsættelse af en lukkeperiode i den vestlige Østersø og indførelse af en lukning i den østlige Østersø samtidig med, at det ikke blev til en forøgelse af kvoten for torsk i den vestlige Østersø.

Danmarks Fiskeriforening og den danske minister har arbejdet for, at slippe for lukkeperioderne og få en stigning på torskekvoten i den vestlige Østersø, ganske som det er anbefalet i den biologiske rådgivning, men biologernes anbefaling, vandt ikke gehør i Ministerrådet.

– Det er fuldstændigt utroværdigt og en direkte chikane af Danmark og dansk fiskeri, lyder det fra Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, der peger på, at det er svært, når et land, Sverige, hverken vil vil lytte til argumenterne fra den biologiske rådgivning eller sikre kystfiskeriets indtjening.

Netop lukkeperioderne er en torn i øjet. For lukningen er ikke kun katastrofal for fiskerne, den rammer også de følgeerhverv, der er i fiskeriet.

– Resultatet er langt fra tilfredsstillende. Det er tåbeligt og ligeledes biologisk ubegrundet med lukkeperioderne. Fiskerne er voldsomt frustrerede, lyder det fra Kim Kær Hansen, næstformand i Danmarks Fiskeriforening, der har fulgt nattens forhandlinger i Luxembourg om næste års kvotegrundlag i Østersøen.

Der er dog grund til at rose den danske delegation i Luxembourg. Den danske minister, Karen Ellemann, har gjort en kæmpe indsats for at overbevise de andre lande om, at der var grundlag for en kvotestigning og ingen brug for lukkeperioder.

– Men når man ikke vil bruge den videnskabelige rådgivning, man ellers hylder i skåltalerne, til at hjælpe de fiskere, som man også hylder i de samme taler, så er det svært, siger Michael Andersen Chefbiolog i Danmarks Fiskeriforening, efter at have fulgt nattens forhandlinger.

– Man insisterer på at opretholde en lukning som er katastrofal for fiskerne og følgeerhvervene, ene og alene fordi man ikke forstår hvad der ligger i den biologiske rådgivning, siger Michael Andersen og peger på, at det lige så meget handler om mennesker man rammer – og ikke torsk man beskytter.

Og konsekvensen er klar.

– Resultatet af EU´s ministrenes beslutning om torskekvoter og lukkeperioder for 2018 er skræmmende. Det betyder, at fiskeriet i Østersøen smuldrer væk. Det sker måske ikke fra den ene dag til den anden, men det – som alle gerne vil have – et lokalt og kystnært fiskeri smuldre væk for øjnene af os, uden at nogen gør noget ved det, siger Svend-Erik Andersen.

På et område drager den danske delegation hjem med noget, der ligner en lille sejr. EU´s ministerråd gav således ikke dødsstødet til ålefiskeriet i Danmark i denne omgang.

– Vi er glade for at det lykkes for den danske minister at få en aftale om ålefiskeri i hus. Det er et traditionsrigt fiskeri, der har stor betydning for dansk fiskeri, konstaterer Kim Kær Hansen.

Yderligere kommentarer

Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, tlf. 21 17 70 80

Michael Andersen, chefkonsulent og biolog i Danmarks Fiskeriforening, tlf. 40 26 50 40

Kim Kær Hansen, næstformand i Danmarks Fiskeriforening, tlf. 40 89 13 81