PRESSEMEDDELELSE: Danmarks Fiskeriforening støtter at Island og Nordisk Råd i 2019 sætter fokus på havets betydning

Island overtager formandskabet i Nordisk Råd i 2019, og i deres formandsperiode vil de blandt tre områder have fokus på havet. Havet er en transportvej for mange mennesker, men det er også et levebrød og en indtægtskilde for mange. Derfor er havet af ganske stor betydning for alle i Norden.

Havets betydning er uomtvistelig for kultur, handel og hele Nordens natur. Derfor er Danmarks Fiskeriforening tilfredse med, at Island vil have fokus på en bæredygtig udnyttelse af havet og dets ressourcer.

”Vi er om nogen afhængige af em bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer. Det er også derfor at de danske fiskere har valgt en vej, hvor bæredygtigheds-certificering er en vigtig mærkesag. Vi vil gerne have MSC, altså det blå bæredygtighedsmærke på al den fisk, vi fanger”, lyder det fra Danmarks Fiskeriforening,.

Et andet projekt, der er undervejs, er projektet NordMar Plast, der handler om bekæmpelse af plastforureningen af havet, som er en af vor tids største udfordringer. Det handler om global bevidsthed, så man ikke dumper sit affald i havet.

”Danske fiskere har altid ryddet op efter sig selv og andre, og det vil vi fortsat bidrage til. Havet er ingen losseplads, og det skal alle forstå. Plast i verdenshavene er til skade for fiskene, og skal vi have en bæredygtig bestand af fisk, så er en af forudsætningerne også, at havet ikke belastes for meget.”, lyder det fra Danmarks Fiskeriforening.

Yderligere oplysninger:

Kontakt underdirektør Kenn Skau Fischer, tlf. 51 19 95 37, email: ksf@dkfisk.dk

 

  • Det er en mærkesag for Danmarks Fiskeriforening, at dansk fiskeri skal være bæredygtighedscertificeret
 
  • Det er en mærkesag for Danmarks Fiskeriforening, at havmiljøet skal være sundt